Lanserte gjenvinningskalkulator for emballasje

Rundt 260 fulgte med digitalt da utviklingssjef Johannes Daae i Grønt Punkt Norge presenterte det nye verktøyet som skal gjøre det lettere for medlemmene å vurdere gjenvinnbarheten på emballasjen de bruker.

Daae forklarte at det hittil har vært vanskelig å nå ut med generell informasjon om dette, nå har man altså utviklet en kalkulator der emballasjebrukere selv kan legge inn informasjon om emballasjen de bruker, og så få vite hvor gjenvinnbar denne er. Svaret oppgis i prosent gjenvinnbarhet, men man får også en klassifisering fra A til F, etter mønster fra energimerkeordningen. Her står A for 100% gjenvinnbar, mens F betyr at emballasjen ikke blir gjenvunnet overhode.

Under presentasjonen ble noen av de mest fremoverlente medlemmene i Grønt Punkt intervjuet, noen av dem har også vært med i et testpanel. Og både Kristin Gautvik-Minker fra Orkla og Sylvia Lofthus fra COOP mente dette ville bli et godt hjelpemiddel i deres arbeid med å finne fram til bedre og mer gjenvinnbare emballasjeløsninger. Men som det også ble sagt, det er ikke emballasjens hovedoppgave å være gjenvinnbar. Den skal beskytte produktet, for eksempel hindre matsvinn, og helst også utløse salg. Å kombinere dette med gjenvinnbarhet kan være en komplisert oppgave, men den skal altså bli litt enklere om man tar i bruk denne gjenvinningskalkulatoren.

Men Johannes Daae understreket at kalkulatoren, som skal være den eneste i Europa som omfatter alle aktuelle emballasjematerialer, foreløpig bare foreligger i en betaversjon. Den skal utvikles videre og Daae oppfordret alle Grønt Punkts medlemmer til å gå inn på kalkulatoren – og komme med innspill til forbedringer.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE