Like mye avfall fra tjenesteytende næringer som fra husholdningene

Etter et år med nullvekst var det igjen vekst i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer i 2017. Økningen er på 3 prosent, eller 70 000 tonn, og denne veksten er nesten dobbelt så høy som veksten i verdiskapingen. Dette medfører at det nå genereres like mye avfall i de tjenesteytende næringene som i husholdningene.

Fra 2016 til 2017 økte avfallsmengden fra de tjenesteytende næringene med 70 000 tonn til 2,25 millioner tonn. Avfallet fra de tjenesteytende næringene står for om lag 20 prosent av alt avfallet i Norge. Og siden mengden husholdningsavfall har gått litt ned de siste to årene er mengden avfall fra tjenesteytende næringer og husholdninger nå temmelig nøyaktig den samme. Tallene for husholdningsavfallet ble publisert i juli og viste en totalmengde på 2225 tonn i 2017, en nedgang på en prosent fra året før.

For avfallet fra tjenesteytende næringer har kategorien «blandet avfall» utgjort om lag halvparten de siste årene og er på drøyt en million tonn. Til sammenligning utgjør kategorien restavfall fra husholdningene 950 000 tonn. Papirmengden er større i avfallet fra tjenesteytende næringer, 355 000 tonn (15,8 prosent) enn fra husholdningene, der det i 2017 ble generert 251 000 tonn (11,1 prosent). Papirmengden fra næringslivet synes også å holde seg mer stabil enn mengden fra husholdningene.

Siden 2006 har avfallsmengdene i tjenesteytende næringer økt med 55 prosent, mens verdiskapningen for disse næringene økte med kun 27 prosent i samme tidsrom. At avfallsmengdene har økt mer enn dobbelt så mye som produksjonen indikerer at de tjenesteytende næringene har blitt mindre avfallseffektive det siste drøye tiåret.

Det siste året følger også denne trenden med en økning i avfallsmengden som er nesten det dobbelte av økningen i verdiskapning.

Det var varehandelen som bidro mest til de totale avfallsmengdene i 2017 med 880 000 tonn avfall totalt, dette utgjør 39 prosent av alt avfallet fra de tjenesteytende næringene. Ser vi på avfallstypene er det – til tross for det økende fokuset på redusert matsvinn – våtorganisk avfall som øker mest fra 2016 til 2017, med 43 000 tonn. Se hele artikkelen om avfall fra tjenesteytende næringer hos SSB her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE