Mange avfallsbranner i sommervarmen

Forrige gang vi hadde en varm, tørr sommer var i 2014, da brant det heftig ved mange avfalls- og gjenvinningsanlegg. Dessverre er situasjonen den samme etter årets rekordvarme sommer.
Sommerens brannsesong ble innledet med en ny storbrann hos Revac, som ble vanskelig å slukke fordi det brant inni et bygg som kunne rase samme. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.
Sommerens brannsesong ble innledet med en ny storbrann hos Revac, som ble vanskelig å slukke fordi det brant inni et bygg som kunne rase samme. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Så langt i år er det registrert 19 branner i gjenvinningsanlegg hos DSB. I tillegg har direktoratet fått innrapportert 5 bygningsbranner i gjenvinningsanlegg. I hele fjor var tilsvarende tall 36 branner i gjenvinningsanlegg og 7 bygningsbranner i gjenvinningsanlegg. Brannårsakene kan ikke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap si så mye om. Det er brann- og redningsvesenet som rapporterer brannene inn til DSB, og i deres rapporter inngår ikke brannårsaken, ei heller mengde eller type avfall som har brent. Men ved å saumfare medias dekningen av brannene, ser man at der brannene har oppstått i avfallet, mistenkes veldig ofte selvantenning på grunn av feil sortering. Brukte batterier, kluter med treolje og annet farlig avfall som er levert sammen med restavfall eller andre fraksjoner det ikke hører sammen med, kan føre til brann. En gjennomgang av avis- og nettartikler om sommerens avfallsbranner viser også at det ikke er så helt sjelden at renovasjonsbiler tar fyr.

Men en varm sommer må ikke resultere i avfallsbranner. På konferansen Farlig Avfall i fjor ble det fra Rogaland Brann og redning IKS presentert et prosjekt hvor man i samarbeid med 20 gjenvinningsanlegg i området kartla konsekvenser for tredjepart ved brann, og tiltak som burde gjøres for å forebygge brann, og for å kunne bekjempe brann på et tidlig tidspunkt om den skulle oppstå. Tilsyn og tiltak ble utført. Om dette prosjektet har vært medvirkende til at ingen av brannene som har oppstått hos gjenvinningsbedrifter i sommer – og som har fått oppslag i media – har vært i Rogaland, skal være usagt. Men at et slikt samarbeid med brannmyndighetene kan være nyttig, er det ingen tvil om.

Les mer om sommerens avfallsbranner i Kretsløpets neste papirutgave.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE