Miljødirektoratet vil la Fortum bygge plastgjenvinningsanlegg

Miljødirektoratet vil under visse forutsetninger gi Fortum Waste Solutions anledning til å slippe sitt prosessvann inn på det kommunale ledningsnettet. Men dermed er det ikke sagt at dette flagget kommer til å vaie over Holtskogen industriområde i framtida.

Fortums Waste Solutions planer om å bygge et stort gjenvinningsanlegg på Holtskogen i Indre Østfold har så langt blitt stoppet av Statsforvalteren, som ikke ville tillate at avløpsvannet ble tilført det kommunale avløpsnettet. Nå har Miljødirektoratet opphevet dette vedtaket og bedt Statsforvalteren gjøre en ny vurdering.

Fortum klaget på daværende fylkesmannens vedtak, som ble fattet 19. juni 2020, og også Indre Østfold kommune har engasjert seg kraftig på Fortums side. Blant annet har kommunen fremholdt at de er i rute med å oppgradere renseanlegget sitt. I sitt vedtak skriver Miljødirektoratet at Fortum Waste Solutions kan tillates å slippe prosessvannet på det kommunale nettet, under visse forutsetninger. Disse er blant annet at Statsforvalteren fastsetter grenseverdier for tungmetaller og miljøgifter, og at Fortum etablerer et overvåkingsprogram av hva som slippes inn på nettet.

Formelt sendes nå saken tilbake til Statsforvalteren, som skal behandle den på nytt, men altså med tydelige føringer fra overordnet myndighet. Men denne vendingen betyr ikke nødvendigvis at anlegget blir etablert. – Vi er glade for Miljødirektoratets vedtak, men det er for tidlig å si hva dette vil bety for oss. Det har gått to og et halvt år siden vi søkte om å få bygge og den lange forsinkelsen har påvirket mange av prosjektets grunnleggende forutsetninger. I tillegg har markedssituasjonen endret seg betydelig og Covid 19-pandemien har også påvirket de globale markedene. Vi ser fram til å få resultatet av statsforvalterens nye behandling så vi kan jobbe videre med prosjektet, skriver country manager Lisa Sollie Moen i Fortum Waste Solutions i en mail til Smaalenenes Avis.

Hun presenterte planene for første gang i Dagens Næringsliv i oktober 2018, det dreier seg et anlegg til 250 millioner kroner, som i første omgang skulle ha kapasitet til å gjenvinne rundt 30 000 tonn plastavfall årlig. Og det er inngått en intensjonsavtale med grønt Punkt Norge om levering av emballasjeplast til anlegget. Søknad om utslippstillatelse ble sendt inn i mai 2019, men Fylkesmannen ville ikke behandle den før Indre Østfold kommune hadde presentert planer for oppgradering av sitt avløpssystem.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE