Millioner til bedre utsortering av finstoff

K +

Ettersorteringsanleggene har hittil ikke klart å få ut mer enn snaut 20 % gjenvinnbare fraksjoner av mengden som puttes inn. En vesentlig årsak til dette er at teknologien ikke klarer å sortere de små objektene. Foto: Astri Kløvstad

Avfallsselskapene som driver eller planlegger ettersorteringsanlegg får nå 10 millioner av Forskningsrådet, for å få fram teknologi som gjør det mulig å sortere finstoffet i gjenvinnbare fraksjoner. Hittil har disse anleggene hatt problemer med å sortere ut objekter mindre enn 60 millimeter og disse kan utgjøre så mye som 35-40 prosent av det som puttes inn i anleggene.

Hittil finnes det ettersorteringsanlegg hos ROAF og hos IVAR, selv om det siste for tiden er satt ut av spill etter at det ble totalskadd av brann i sommer. Selskapene SESAM Ressurs as i Trøndelag og Østfold Avfallssortering har planlagt ettersorteringsanlegg i årevis. Men også Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo (REG) har anbefalt å etablere et ettersorteringsanlegg for å øke materialgjenvinningen i hovedstaden, og dermed har etaten blitt med i det samarbeidet som de øvrige «ettersorteringsselskapene» har etablert.

Marianne Holen er glad for at samarbeidet med andre avfallsselskap har resultert i at Forskningsrådet støtter arbeidet med å gjøre ettersorteringsanleggene mer effektive.

Og dette nettverket har etablert et prosjekt som blant annet skal «utfordre markedet til å finne løsninger som kan sortere ulike materialer ut fra finstoffet», som det heter i pressemeldingen fra Oslo REG. Prosjektet skal også «utvikle en behandlingsmetode for den organiske delen av avfallet slik at også dette kan gjenvinnes», heter det videre. Og til dette har prosjektet altså fått 10 millioner av Forskningsrådet.

– Samarbeid er veien å gå. Det er nyttig og spennende å jobbe sammen med disse selskapene fra flere deler av landet. Avfallsbransjen vil få økt kompetanse om ressursutnyttelse, og prosjektet vil kunne bidra til å utvikle nye samarbeid mellom leverandører og forskningsmiljøer for å finne innovative løsninger, sier Marianne Holen i meldingen. Hun er relativt nybakt avdelingsdirektør for innovasjon og samfunnskontakt hos Oslo REG.

Hun forteller også at det er IVAR som skal ha ledelsen av prosjektet og at Rudolf Meissner skal være prosjektleder. Mer om dette i neste papirutgave av Kretsløpet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE