Millionstøtte til utvikling av sirkulære oppdrettsnøter

Nytt prosjekt skal forsøke å lage nye oppdrettsnøter av regenerert nylon. Foto Tomas Preiksa

En koalisjon bestående av Nofir, Aquafil, Grieg Seafood, Akva Group og Hampidjan har fått tildelt 3,47 millioner kroner fra Handelens Miljøfond, og skal selv spytte inn nærmere 1,5 millioner i et prosjekt som skal teste ut produksjonen av nye oppdrettsnøter laget av gjenvunnet nylon fra nøter, fiskeriredskap og andre nylonprodukter – og å på sikt etablere kommersiell produksjon av disse.

– Dette er noe alle parter ville være tjent med, og et stort framskritt for oppdrettsnæringen som sådan, sier daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen i en pressemelding.

Nofir skal lede prosjektet og har fått med seg fire selskap som alle representerer ulike ledd i verdikjeden for oppdrettsredskap. Nofir-sjefen sier ideen har ligget der lenge, og at Handelens Miljøfond har vært den avgjørende parten for å få prosjektet i havn.

– Vi ønsker alle initiativ som tar oss nærmere en mer sirkulær plastøkonomi varmt velkommen, og det Nofir gjør kan endre en hel bransje. Fiskerinæringen bruker store mengder plast, så reduksjonspotensialet er enormt, både i Norge og utover landegrensene, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond har fra tidligere av støttet Nofir med midler til oppstarten av produksjon av idrettsnett og andre typer nett basert på kasserte fiskenett.

–  Vi har hatt lyst å få til noe som dette lenge, med utgangspunkt i de gode partnerskapene vi har i alle ledd av produksjonen, bruken og avhendingen av fiskeri- og oppdrettsredskap. Vi gjenvinner stadig mer, og mottar stadig mer materiale – så tiden er perfekt for å komme i gang med et slikt prosjekt, sier Aleksandersen, og legger til:

– Handelens Miljøfond har vært veldig på ballen her, og gjør et viktig arbeid for bærekraft og sirkularitet i de blå næringene. Det at vi får til samarbeid på tvers av verdikjeden viser også at viljen til å få til utvikling og bidra med investeringer på dette feltet i oppdrettsnæringen er stor.

Prosjektet går i stor grad ut på å undersøke og teste om nøtene som produseres i dag, kan kobles mot filamenter, altså lange fibre, produsert på kasserte nøter og nylonavfall.

Nofir leverer i dag den store majoriteten av sine nøter til Aquafil i Slovenia, som lager mange ulike produkter fra nettopp norske oppdrettsnøter og fiskeriredskap, sammen med annen type nylon fra industri og næring.

Aleksandersen tror prosjektet i tillegg til å potensielt kunne erstatte bruken og indirekte også produksjonen av ny, jomfruelig plast vil demonstrere viktigheten av materialvalg for fiskeri- og oppdrettsredskap.

Økologisk design – hvor en enklere og mer effektiv gjenvinningsprosess er en del av produktutformingen allerede ved produksjon – står sentralt.

Samarbeidsprosjektet startet formelt opp  1. juni 2023.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE