MNA vil bygge nytt avfallsanlegg rett ved Namsos

Styret i Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) foreslår å bygge et helt nytt avfallsanlegg til 150 millioner kroner på Spillum rett utenfor Namsos. Representantskapet, der de 13 eierkommunene sitter, skal ta stilling til forslaget 1. november.
Styreleder Arne Flaat i MNA mener en etablering nær Namsos er mest framtidsrettet og den beste løsningen, både miljømessig og samfunnsøkonomisk. Foto: HNT.
Styreleder Arne Flaat i MNA mener en etablering nær Namsos er mest framtidsrettet og den beste løsningen, både miljømessig og samfunnsøkonomisk. Foto: HNT.

MNA har i dag et 40 år gammelt anlegg på Stormyra i Overhalla, opprinnelig etablert som et rent deponi og lite tilpasset dagens omfattende sorteringsaktivitet. Det er to år siden representantskapet ba om en utredning av framtidig plassering og organisering av avfallsselskapet. – Vi skulle egentlig lagt fram dette i november i fjor, men ba om litt mer handlingsrom, sier styreleder Arne Flaat til Namdalsavisa.

Her framgår det også at fem lokaliseringer er vurdert, men det er altså den mest sentrale som anbefales. At de fleste innbyggerne vil få kortere vei til gjenvinningsstasjonen er et av momentene som er vektlagt. Spillum ligger bare to kilometer fra Namsos sentrum, mens avstanden til dagens anlegg er 12 km. Avfallsanlegget vil bestå av gjenvinningsstasjon, omlastingsstasjon, verksted, garasjer, samt kontorer for MNA og datterselskapene Retura og Retrans.

Anlegget vil ikke stå klart over natta, det skisseres en planleggingsperiode på halvannet år og tre år til selve byggingen. Styrelederen er også forberedt på at det vil komme reaksjoner på forslaget om å plassere et nytt avfallsanlegg så sentralt, naboene på Spillum har allerede gitt uttrykk for at de ikke ønsker denne etableringen. – Men moderne avfallsanlegg er helt annerledes enn vi innbiller oss. Aktiviteten foregår i en stor industrihall og er forseglet i alle ledd, slik at det for eksempel ikke vil komme lukt fra matavfall, beroliger daglig leder Arve Hasselvold i MNA til Namdalsavisa.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE