Mot biokullproduksjon på Follum

Det har gått tregt med nyetableringer på Follum ved Hønefoss etter at Norske Skog la ned papirproduksjonen der i 2012. Men nå er det godt håp om at det etableres produksjon av biokull på området.

Selskapet Vow Industries er etablert for å bygge en fabrikk på Follum som skal produsere biokarbon for metallurgisk industri, CO2-nøytral gass til fjernvarme og biofuel. Råstoffet vil være lokal biomasse fra skog og sagbruk samt returvirke fra Østlandet.

Fabrikkens hovedprodukt skal være biokull til den metallurgiske industrien. Bare i Norge bruker denne nesten en million tonn fossilt kull i året og dette representerer rundt 7% av våre nasjonale klimagassutslipp. Interessen for å bytte ut deler av dette med biokarbon er stor, men høyere kostnader og usikker råstofftilgang har hittil stått i veien for større etableringer av biokullproduksjon. Nå heter det at første byggetrinn på Follum – en investering på rundt 200 millioner kroner – vil kunne produsere 10 000 tonn «klimanøytralt biokarbon». Men selskapet har større ambisjoner. – Vårt mål er at Vow Industries skal kunne dekke en betydelig del av etterspørselen etter biokarbon fra metallurgisk industri, sier Henrik Badin, adm. dir. i Wow ASA.

Wow Industrier har inngått intensjonsavtaler med Viken Skog om råstoffleveranser og med fjernvarmeselskapet Vardar Varme om levering av den brennbare gassen som prosessen også genererer. Men investeringsbeslutning er ikke tatt, det vil ikke skje før resultatet av en Enova-søknad foreligger. – Vi har nær dialog med Enova, og har grunn til å tro at dette prosjektet vil kvalifisere til støtte. Gitt en positiv beslutning, så vil produksjon av prosessteknisk utstyr starte våren 2021 med fortløpende leveranser frem til oppstart av fabrikken sommeren 2022, sier Badin.

Henrik Badin er administrerende direktør i Wow ASA, en av de grønne selskapene som har hentet inn mye kapital de siste par årene.

Han leder et børsnotert selskap, som fram til i januar i år het Scanship Holding. Dette selskapet ble notert på Oslo Axess i 2014 og kom inn på Oslo Børs’ hovedliste i 2019. Scanship er kjent for å være markedsleder på løsninger for avfallsbehandling og rensing av avløpsvann på cruiseskip, mer enn 100 skip skal ha installert deres løsninger. Avfallsbehandlingen skjer ved hjelp av såkalt mikrobølgeassistert pyrolyse (MAP), en prosess som omdanner fast organisk avfall til biokull, brennbar gass og bioolje.

Det siste året har selskapet av gode grunner fokusert mer på landbaserte løsninger, spesielt produksjon av biokull til den metallurgiske industrien. Og samtidig med nyheten om den planlagte etableringen på Follum kommer det også en børsmelding om det er inngått en strategisk avtale med «en verdensledende aktør innen metallurgisk industri» om bygging av en biogassfabrikk sentralt i Europa. Dette fikk Wow-aksjene til å stige, de ble 18. desember omsatt for 32,90 kr, temmelig nøyaktig det dobbelte av hva de ble tilbudt for under en emisjon i november 2019.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE