Mot produsentansvar for tekstilavfall i Sverige

Birgitta Losman har utredet produsentansvar for tekstiler i Sverige. Hun er "hållbarhetsstrateg" ved Högskolan i Borås og tidligere regionråd for Miljøpartiet i Västra Götaland. Hun overleverer utredningen til sin partifelle Isabella Lövin 10. desember.

Sverige tar sikte på å innføre produsentansvar for tekstiler så raskt som mulig. Målet er å redusere mengden tekstiler i restavfallet til en tidel av dagens nivå. Og kostnadene vil være overkommelige, det er beregnet at ordningen vil fordyre en T-skjorte med 23 øre.

Birgitta Losman har utredet produsentansvar for tekstilavfall i Sverige. Utredningen overleveres miljø- og klimaminister Isabella Lövin 10. desember, men innholdet ble presentert på Avfall Norges webinar en god uke tidligere.

Her framgikk det at det settes 144 000 tonn tekstiler på markedet i Sverige hvert år. Av dette samles rundt 38 000 tonn inn igjen, mesteparten av ideelle organisasjoner og to tredeler av dette volumet eksporterer til ombruk. Losman understreket at denne innsamlingen skulle kunne fortsette som før, det er de 86 500 tonn (9,3 kg pr innb.) som havner i restavfallet produsentansvarsordningen retter seg mot.

Og utredningens anbefaling ligner på produsentansvaret slik vi kjenner det. De 7400 aktørene som setter klær ut på det svenske markedet plikter å være med, og det må opprettes et godkjent returselskap med landsdekkende innsamling. Både kommuner, butikker og avfallsaktører kan stå for innsamlingen, men skal altså være sikret kostnadsfri levering videre inn i «systemet». Videre settes det ambisiøse mål for mengder. – Forslaget er at ordningen skal ta hånd om 70% av det som i dag kastes innen 2028, minst 80% innen 2032 og 90% i 2036. Tanken er å sette klare mål, hvordan de skal oppfylles overlates til bransjen, sa Losman.

Kostnadene ved å innføre produsentansvar for tekstiler ble anslått til 300 millioner kroner årlig, noe som altså er beregnet å gjøre en T-skjorte 23 øre dyrere. – Klærne vil ikke fordyres på en måte som påvirker forbruket, det er oppfølgingen av målene som kan gi styringseffekt, sa Losman.

Forventningene om å bidra til en mer miljøvennlig produksjon hos de hovedsakelig asiatiske tekstilprodusentene var heller ikke så stor. – Vi vet godt at produsentansvar ikke treffer hele verdikjeden. Men det kan bidra til tiltak som gjør avfallshåndteringen enklere og billigere, sa Losman.

Hun hadde signaler om at Miljø- og klimadepartementet ville sende utredningen på høring kjapt, målet er å iverksette denne ordningen i god tid før 2025, da EUs krav om separat innsamling av tekstiler trer i kraft.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE