Neste kjøper teknologi for kjemisk plastgjenvinning

Det delvis statseide finske oljeselskapet Neste satser tungt på kjemisk plastgjenvinning og kjøper amerikansk teknologi. Målet er å gjenvinne minst en million tonn plastavfall årlig fra 2030. Neste meddeler i en pressemelding 27. juni at selskapet har kjøpt de europeiske rettighetene til det amerikanske selskapet Alterra Energys teknologi for flytendegjøring av plastavfall. Det dreier seg om en patentert termokjemisk løsning beregnet på vanskelig gjenvinnbar plast. Alterra Energy driver et fullskala anlegg som omdanner slikt plastavfall til et flytende halvfabrikat, som kan videreforedles til råmateriale for ny plast og andre petrokjemiske produkter, i Akron, Ohio. Samarbeidet er ikke nytt, i 2020 kjøpte Neste en minoritetsandel i Alterra Energy, og har siden videreforedlet slikt flytende halvfabrikat fra blant annet Alterra Energy, i en serie prøvekjøringer ved Porvoo-raffineriet i Finland. Nå planlegger selskapet, sammen med plastprodusenten Ravago, en etablering i Vlissingen i Nederland. Videre arbeides det for å skalere opp prosesskapasiteten for flytende plastavfall ved raffineriet i Finland. – Å erverve rettighetene til Alterra Energys teknologi i Europa gjør oss i stand til å tilby en helhetlig løsning til våre partnere, sier Heikki Färkkilä, Vice President Chemical Recycling hos Neste Renewable Polymers and Chemicals. Med det klare målet om å behandle mer enn én million tonn plastavfall per år fra 2030 og utover, fortsetter Neste å samarbeide med selskaper langs hele verdikjeden. Dette inkluderer oppstrømspartnere, som avfalls- og gjenvinningsselskaper og teknologiutviklere, men også merkevareprodusenter som søker mer miljøvennlig råstoff til sine produkter, heter det. Og samarbeidet har altså gitt Neste tillit til at Alterra Energy-teknologien er blant de vinnende løsningene for flytendegjøring av plastavfall. Men Neste har bare ervervet de europeiske rettighetene til teknologien, Alterra Energy vil fortsette å operere uavhengig i resten av verden, med mål om å kommersialisere teknologien gjennom lisensiering. – Som partner og aksjonær er Neste forpliktet til å støtte den kontinuerlige utviklingen av Alterra Energys teknologi, og etablere den som en av de ledende løsningene innen kjemisk resirkulering av plastavfall på globalt nivå, heter det i meldingen.

Det delvis statseide finske oljeselskapet Neste satser tungt på kjemisk plastgjenvinning og kjøper amerikansk teknologi. Målet er å gjenvinne minst en million tonn plastavfall årlig fra 2030.

 

Neste meddeler i en pressemelding 27. juni at selskapet har kjøpt de europeiske rettighetene til det amerikanske selskapet Alterra Energys teknologi for flytendegjøring av plastavfall. Det dreier seg om en patentert termokjemisk løsning beregnet på vanskelig gjenvinnbar plast. Alterra Energy driver et fullskala anlegg som omdanner slikt plastavfall til et flytende halvfabrikat, som kan videreforedles til råmateriale for ny plast og andre petrokjemiske produkter, i Akron, Ohio.

Samarbeidet er ikke nytt, i 2020 kjøpte Neste en minoritetsandel i Alterra Energy, og har siden videreforedlet slikt flytende halvfabrikat fra blant annet Alterra Energy, i en serie prøvekjøringer ved Porvoo-raffineriet i Finland. Nå planlegger selskapet, sammen med plastprodusenten Ravago, en etablering i Vlissingen i Nederland. Videre arbeides det for å skalere opp prosesskapasiteten for flytende plastavfall ved raffineriet i Finland. – Å erverve rettighetene til Alterra Energys teknologi i Europa gjør oss i stand til å tilby en helhetlig løsning til våre partnere, sier Heikki Färkkilä, Vice President Chemical Recycling hos Neste Renewable Polymers and Chemicals. Med det klare målet om å behandle mer enn én million tonn plastavfall per år fra 2030 og utover, fortsetter Neste å samarbeide med selskaper langs hele verdikjeden. Dette inkluderer oppstrømspartnere, som avfalls- og gjenvinningsselskaper og teknologiutviklere, men også merkevareprodusenter som søker mer miljøvennlig råstoff til sine produkter, heter det. Og samarbeidet har altså gitt Neste tillit til at Alterra Energy-teknologien er blant de vinnende løsningene for flytendegjøring av plastavfall. Men Neste har bare ervervet de europeiske rettighetene til teknologien, Alterra Energy vil fortsette å operere uavhengig i resten av verden, med mål om å kommersialisere teknologien gjennom lisensiering. – Som partner og aksjonær er Neste forpliktet til å støtte den kontinuerlige utviklingen av Alterra Energys teknologi, og etablere den som en av de ledende løsningene innen kjemisk resirkulering av plastavfall på globalt nivå, heter det i meldingen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE