Norsirk skal sende plasten fra Oslo og Grenland til Swerec

Swerecs anlegg nær Jönköping skal igjen motta en betydelig mengde plastemballasje fra Norge når avtalene Norsirk har inngått trer i kraft 1. august.

Norsirk har undertegnet avtale med Oslo REG og Renovasjonen i Grenland (RiG) om fra 1. august å ta hånd om disse selskapenes sorterte husholdningsplast og sende den til materialgjenvinning hos det svenske gjenvinningsselskapet Swerec.

 Norsirks opprinnelige forretningsområde som returselskap er innsamling og gjenvinning av EE-avfall. Men i september 2019 ble selskapet også godkjent som returselskap for emballasje, og selskapet skal så langt ha fått 210 emballasjebrukere som medlemmer i denne ordningen. Nå går altså selskapet inn og overtar plasten fra to av de kommunale aktørene som mister sin leveringsmulighet etter at Plastretur i slutten av mai sa opp avtalene om mottak av plast fra aktører med optisk sorteringsanlegg.

– Begge parter er klar over at dette ikke løser plastkrisen i Oslo fullt ut, men tatt i betraktning Norsirks markedsandel i Norge i dag, har vi strukket oss langt for å bistå både i Grenland og Oslo. Men vi må være framoverlente og bidra i den opprydningen som må gjøres innenfor plastgjenvinning, sier kommunikasjonsdirektør Guro Kjørsvik Husby i Norsirk.

Avtalen med Oslo gjelder ut 2021 og omfatter 1000 tonn plast dette året og 2000 tonn neste år. På spørsmål om hvilke betingelser avtalene ellers inneholder, vil ikke Kjørsvik Husby være så veldig konkret. – Vi lover ikke gull og grønne skoger, men det kan ingen som håndterer husholdningsplast i dag gjøre, sier hun.

Fra Oslo REG bekrefter kommunikasjonsdirektør Kjersti Kristoffersen at avtalen innebærer at Oslo kommune mottar et positivt vederlag for plasten, det er altså ikke snakk om å sende med penger. – Vi får betalt og er godt fornøyd med denne avtalen, sier hun. Kristoffersen opplyser også at plastmengdene fra Oslo er noe større enn volumet som omfattes av avtalen, og at det vil bli gjennomført en egen anskaffelsesprosess for håndtering av det overskytende. Det er altså ikke snakk om å sende dette volumet til forbrenning.

Da Plastretur sa opp avtalene ble det gjort et poeng av at fargestoffet i de blå posene som plasten sorteres i, reduserer verdien av fraksjonen. Men avtalen med Norsirk innebærer ingen endring for innsamlingssystemet i Oslo. – Vårt sorteringssystem er basert på farger og slik vil det fortsatt være innenfor avtaleperioden. Men vi vil jo se på om det er mulig å redusere ulempene, sier Kristoffersen.

Og plasten skal altså sendes til gjenvinningsaktøren Swerec, som ligger i Bredaryd i Småland. Som noen vil huske var dette selskapet også mottaker av norsk husholdningplast for noen år siden. Men det fikk en brå slutt da det ble oppdaget at selskapet rapporterte vesentlig høyere materialgjenvinning enn det som faktisk skjedde. Grønt Punkt Norge anmeldte selskapet i mai 2016 og krevde 15 millioner kroner tilbakebetalt for årene 2014 og 2015. Saken endte med forlik.

Likevel ble Swerec valgt som partner for Norsirk ifjor høst. – Det er nye kluter der og vi begynner nå helt på nytt sammen med Swerec. Plasten vil bli fulgt nøye opp, faktisk skal det gjennomføres plukkanalyser av hvert 6. lass, for å vite hva som faktisk leveres i de blå posene og samtidig se på hva som må gjøres for å få bedre kvalitet på plasten,

sier Guro Kjørsvik Husby. Hun opplyser også at Norsirk tar over plasten fra to mindre kommunale selskaper, nemlig MAREN AS i Lindesnes og ØFAS (Øst-Finnmark avfallsselskap). Også plasten fra disse skal til Swerec, et gjenvinningsanlegg som benytter seg av NIR-teknologi, som de fleste andre anlegg som driver med gjenvinning av plast i Europa i dag.

 

 

Guro Kjørsvik Husby sier de har strukket seg langt utover sine innsamlingsforpliktelser ved å ta imot plasten fra Oslo og Grenland.

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE