Norsk konkurrent til Quantafuel på trappene

Recuros plan er å lage et industriprodukt av avfallsplast, og selge olje som kan brukes av oljeselskapene til drivstoff eller ny plastproduksjon.

Det Ålesundsbaserte teknologiselskapet Recuro skal resirkulere plastavfall og gjøre dette om til høykvalitetsolje ved hjelp av induksjonsvarme og pyrolyse. Selskapet er nå i ferd med å etablere et produksjonsanlegg på Greenspot Mongstad, som kan ta unna 100 tonn plastavfall i døgnet. Selskapets oljeprodukt kan deretter raffineres og brukes som erstatning for fossil olje i produksjon av nye plastprodukter. Det skriver Finansavisen.

– Pyrolyse er en form for kjemisk resirkulering. Teknologien gjør det mulig å resirkulere plastavfall som i dag ikke kan gjenvinnes mekanisk, noe som vil gi store kutt i klimagassutslipp både ved å redusere andelen plast som går til forbrenning, og ved å erstatte fossil olje med pyrolyseolje i ny plastproduksjon, forklarer selskapets grunder Eirik Belland til Finansavisen.

Nå skal selskapet ut i markedet for å hente kapital til byggingen av fabrikken som skal produsere olje av høy kvalitet.

Den siste tiden har vist at andre selskap i samme sektor, som Quantafuel, sliter med å få til lønnsomhet. Ledergruppen i Recuro sier de skal lykkes ved å unngå feil andre har gjort før dem.

— Vi har høyere oppløsning og kontroll på vår prosess ved bruk av induksjon, og vi leverer enklere et produkt som raffinerier kjøper. Bransjen har modnet de seneste årene og Quantafuel har gått opp mye av veien for oss, mens vi har benyttet tiden til å kartlegge og teste oss frem til å lage et industriprodukt av de enorme mengdene som finnes av avfallsplast, sier adm. direktør Arve Jakobsen til Finansavisen. Nå står en emisjon for døren, hvor det skal hentes inn 200 til 300 millioner.

Jakobsen forteller at selskapet etter planen skal gå med overskudd i løpet av 2025 eller 2026.

Teknologien som benyttes for å varme opp plasten og gjenvinne den til olje kommer fra induksjonsvarme, det gir svært presis varmetilførsel og mindre klimautslipp, i motsetning til gass, som er den vanligste løsningen.

Med seg på laget som investor, har de den gamle Kjell Inge Røkke-kompanjongen Leif Arne Langøy, som blant mye annet, også er styreleder i Aker Solutions.

Langøy har 17 prosent av Recuro-aksjene gjennom sitt private investeringsselskap Lapas.

Hverken Langøy eller adm. direktør Jakobsen vil gi Finansavisen en eksakt prising før emisjonen.

– Pr. i dag tør jeg ikke si noe mer spesifikt enn et sted mellom 200 og 500 millioner kroner, sier Jakobsen og legger til:

– Vi har hatt tidlig kontakt med meglerhus og har hatt en nøktern tilnærming. Vi er innforstått med at det blir en utvanning og at det fortsatt er risiko i prosjektet. Derfor gjennomfører vi nå engineering av hele prosessanlegget sammen med Worley for å ta ned prosess- og finansiell risiko, sier Jakobsen.

Både Jakobsen, Langøy og Belland er klare for å ta selskapet på børs i løpet av to til tre år, og har satt utgangen av 2026 som tentativ deadline.

Frem til da skal det brukes langt mere penger enn de knappe 27 millionene de har brukt fra oppstarten av prosjektet for to år siden og frem til i dag.

Alt i følge Finansavisen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE