Ny løsning for svensk aske

AVTALE: Avfall blir til energi hos Söderenergi. Nå skal Ragn-Sells ta seg av flyveasken fra prosessen. Foto: Söderenergi och Ragn-Sells

Söderenergi, som er Sveriges fjerde største fjernvarmeprodusent, har underskrevet en avtale med Ragn-Sells om sirkulær behandling av 25 000 tonn flyveaske per år. På Ragn-Sells nye anlegg i Upplands-Bro skal en ny teknologi gjenvinne verdifulle råvarer fra asken og samtidig ta miljøgiftene ut av kretsløpet.

Det er Ragn-Sells som melder dette på sine svenske nettsider.I Sverige produseres det 300 000 tonn flyveaske hvert år når sju millioner tonn avfall energigjenvinnes til fjernvarme og strøm.

Til nå har mesteparten av den svenske flyveasken blitt sendt til det som Ragn-Sells omtaler som et nedlagt kalkbrudd i Oslofjorden, altså NOAHs anlegg på Langøya – «i mangel av et mer bærekraftig alternativ».

Fra 1. oktober 2021 klassifiserer nemlig ikke Naturvårdsverket, som er den myndigheten som gir tillatelse til eksport av flyveaske fra Sverige, lenger slik behandling som gjenvinning, men derimot som sluttbehandling og deponering.

Med den nye Ash2Salt-teknologien, som er utviklet og patentert av Ragn-Sells innovasjonsselskap EasyMining, kan de brukbare råvarene gjenvinnes samtidig som uønskede stoffer fjernes fra kretsløpet, skriver Ragn-Sells.

Ragn-Sells nye anlegg som skal ta i bruk denne teknologien er i ferd med å reise seg i Upplands-Bro nordvest for Stockholm. Anlegget skal settes i drift i andre halvår i år og kommer til å ha kapasitet til å behandle 150 000 tonn flyveaske i året. Det tilsvarer altså halvparten av all flyveaske som svenske kraftvarmeaktører produserer hvert år.

Ash2Salt-satsingen ble i fjor tildelt 51 millioner svenske kroner i investeringsstøtte fra Klimatklivet som er Sveriges satsing på prosjekter som reduserer klimautslipp. Teknologien kan allerede brukes i 12 land utenfor Norden takket være en lisensavtale som innebærer at det globale foretaket Hitachi Zosen Inova bygger Ash2Salt-lösningen inn i de forbrenningsanleggene de oppfører.

Söderenergi produserer fjernvarne for omkring 300 000 personer, kontorer og industrier i Stockholmsregionen, i tillegg til el som tilsvarer forbruket til 100 000 husholdninger.  Hvert år omdannes en million tonn avfall til energi i foretakets anlegg.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE