Ny organisasjon skal følge med på plastsirkulariteten i Europa

De fire store aktørene Petcore Europe, PlasticsEurope, Plastics Recyclers Europe, og VinylPlus er blitt enige om å gå sammen for å danne organisasjonen PolyRECO, som skal ha fokus på sirkulærøkonomi i plastbransjen. Det skriver Plastforum/PlasticsEurope i en pressemelding.

Den nye organisasjonen skal overvåke, verifisere og rapportere plastgjenbruk og hvordan dette utvikler seg i Europa. Dette skal gjøres ved å etablere og bruke et felles datasinnsamlingssystem – kalt RecoTraceO. PolyREC vil sørge for både sporbarhet, gjennomsiktighet og tillit gjennom hele verdikjeden for gjenbruksmaterialer.

VinylPlus har mer enn 20 års erfaring og ekspertise og er dermed blitt en industristandard for å samle inn pålitelige gjenbruksdata via sitt dataverktøy Recovinyl, skriver Plastforum.

– Sirkularitet i plastbransjen er en nøkkelfaktor for at plastprodukter skal bli bærekraftige. Den europeiske PVC-industrien har via VinylPlus har erfart hvor viktig det er å overvåke og rapportere. Vi er derfor glade for å kunne dele vår erfaring og samarbeide med hele plastindustrien for å jobbe med sporbarhet og åpenhet gjennom hele verdikjeden i plastbransjen, sier Brigitte Dero som er administrerende direktør i VinylPlus.

PolyREC kommer på et tidspunkt der det å overvåke polymerers sirkularitet er avgjørende. Dette nye systemet vil være i tråd med Circular Plastics Alliances målsetninger om sporbarhet og plastindustriens totale fokus på bærekraft.

– Å få på plass disse mekanismene som viser framdriften i å drive plastsirkularitet på en transparent måte, er helt avgjørende for at vi skal kunne nå EUs målsetninger, sier leder for PRE, Ton Emans. Han legger til at det nye samarbeidet vil omfatte hele plastbransjens verdikjede med gjenbruksaktører og råmateriale-produsenter.

Jørn Sundbø i PVC Forum Norge er godt fornøyd med at PolyREC nå er etablert. Foto: Plastforum

Jørn Sundbø i PVC Forum Norge sier i en kommentar at han er svært godt fornøyd med at PolyREC nå er etablert.

– Etableringen av PolyREC er en god nyhet for plastbransjen. En åpen, troverdig og ikke minst samordnet registrering og rapportering av resirkulert plast er viktig for å synliggjøre og effektivisere innsatsen som gjøres i industrien for å få på plass sirkulære løsninger. VinylPlus, PVC-industriens frivillige program for bærekraftig utvikling, har i snart 20 år registrert resirkulering av PVC gjennom organisasjonen Recovinyl, og dette blir nå videreført sammen med andre viktige plastorganisasjoner i Europa. Norske aktører som resirkulerer PVC oppfordres til å kontakte PolyREC via Recovinyl slik at små og store volumer blir registrert. Tjenesten er gratis, og man får tilgang til kompetanse og hjelp, sier Sundbø til Plastforum.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE