Ny rapport: Slik dobler vi andelen gjenvunnet plast i Norge

Oversikt over bransjer og potensiale for bruk av gjenvunnet plast

Kun 24 prosent av plastavfallet vårt blir gjenvunnet. Andelen må dobles, og Handelens Miljøfond har kartlagt hva som må til.

 

Det er mye snakk om at vi må redusere vår bruk av plastemballasje, og det er ikke uten grunn. Ofte er dette engangsprodukter som går rett i søpla etter bruk. I tillegg står emballasjen for 40 prosent av vårt totale plastavfall i Norge.

– Samtidig er hele 60 prosent av plastavfallet noe annet. Tekstil, bygg- og anleggsprodukter og utstyr fra fiskeri og oppdrett står for mye av vårt plastavfall. Og av all plasten vi bruker er det kun rundt en fjerdedel som blir til nye plastprodukter. Denne rapporten viser oss hva vi må gjøre med dette, sier Lars Brede Johansen, konstituert fagsjef i Handelens Miljøfond.

 

Åtte tiltak for å øke gjenvinningen

Handelens Miljøfond har bestilt en kartlegging av tiltakene som trengs for å gjenvinne 50 prosent av alt plastavfall i Norge. Rapporten er nå klar, og har fastsatt åtte tiltak for å øke gjenvinningsgraden i samfunnet.

– Rapporten gir et godt grunnlag for beslutningstakere, både blant nasjonale og regionale myndigheter, og i bedrifter. De aller fleste spiller en rolle i å gjøre noe med plastproblemet, og nå har vi oppskriften og kan fordele ansvaret, sier Johansen.

 

Johansen håper mange føler seg truffet av rapporten og tar en gjennomgang av egne rutiner. Foto: Handelens Miljøfond

– Må feie for egen dør

Han peker spesielt på tre tiltak de vurderer som viktige fremover.

– Vi må bygge flere anlegg for sortering og gjenvinning av plast her i Norge. I dag sendes mesteparten av det norske plastavfallet til Europa, men kapasiteten der er sprengt. Vi må begynne å feie for egen dør, sier Johansen.

Videre fremmer de design for gjenvinning og økt bruk av gjenvunnet plast som viktig.

– Her er det bedriftene som produserer og bruker plast som må på banen, og vi må jobbe i begge ender av verdikjeden. Plastprodukter må designes med gjenvinning som mål, slik at mengden og kvaliteten på gjenvunnet plast som råstoff er bra nok. Samtidig må plastprodusenter jobbe for å øke andelen gjenvunnet plast i sine produkter, sier Johansen.

Johansen håper mange føler seg truffet av rapporten og tar en gjennomgang av egne rutiner.

– Det som tydelig kommer fram i rapporten er at ikke én aktør løser dette problemet alene. Alle kan gjøre noe, og alle må handle. Døren er allerede stengt til Asia, og kapasiteten er sprengt i Europa. Vi kan ikke lenger sende plasten bort, vi må ta ansvar for vårt eget plastavfall, avslutter Johansen.

 

Nødvendige tiltak for å nå 50 % materialgjenvinning i Norge:

Resirkulerbar plast: Produsenter må slutte å produsere plast som ikke er resirkulerbar.

Nasjonalt sorteringsanlegg: Det må investeres i en nasjonal struktur for sortering av restavfall.

Nasjonalt gjenvinningsanlegg: Det må investeres i et nasjonalt anlegg for oppgradering, vasking og resirkulering.

Lukkede kretsløp: Spesielt aktuelt for fiskeri- og oppdrettsutstyr, byggevarer og noe emballasje.

Økt bruk av resirkulert plast: Behov for en rask omstilling av norsk plastindustri.

Økt demontering og utsortering for gjenvinning: Plast fra kasserte kjøretøy og EE-avfall må også gjenvinnes.

Utvikle verdikjeder for tekstiler: For klær laget av plast og komposittmaterialer.

Følge med på utviklingen innen kjemisk materialgjenvinning: Der mekanisk gjenvinning er svært vanskelig eller umulig.

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE