Ny teknologi kan gjenvinne aluminium mer energieffektivt

Gjenvinning gir allerede stor miljøgevinst i forhold til produksjon av jomfruelig aluminium. Nå jobbes det med ny teknologi som kan gjøre denne prosessen enda mye mer energieffektiv.

Enova melder at de vil støtte prosjektet Low Energy Recycling (LER) med 9,4 millioner kroner. Det dreier seg om en ny teknologi for gjenvinning av aluminium og silisium som potensielt kan redusere prosesskostnadene med opptil 50% og energiforbruket opptil 90% i forhold til dagens metoder, heter det.

 

Det er Hydro og Nuvosil, et oppstartsselskap innen sirkulærøkonomi, som har etablert et pilotprosjekt basert på en maskin for såkalt skruekskrudering av metall. Øvrige bidragsytere i prosjektet er forsknings- og industripartnerne SINTEF, NTNU, Cemtec (Østerrike) og Reifenhauser (Tyskland).

Skruekstrudering er beskrevet som en ny, innovativ prosess for å fremstille metaller. Prosessen går ut på å mate granulat/pulver i en skrue som transporterer metallet mot en dyseåpning. Friksjon og deformasjonsenergi varmer opp godset sammen med tilført induksjonsvarme i dysen slik at det oppnås plastisk flyt i ekstruderingskammeret og godset presses gjennom dyseåpningen til en ferdig profil. Metoden er tidligere testet ut for produksjon av magnesium.

Gjennom prosjektet har partene som mål å bygge, teste og kvalifisere en industriell versjon av ekstruderen. – Vi er veldige motiverte til å starte industrialiseringen av Hydros skrueekstruderteknologi, som er testet i en rekke FoU-prosjekter i samarbeid med NTNU i Trondheim, sier Trond Furu, forskningssjef ved Hydros teknologikontor. Det er Hydro som eier og har patent på teknologien.

Enova melder at de har fulgt utviklingen av LER-teknologien i lang tid og støtter prosjektet med 9,4 millioner kroner. – Teknologien reduserer energiforbruket og øker resirkuleringsgraden betydelig. Vi mener at denne type teknologi er nødvendig for å nå målene til lavutslippssamfunnet og eliminere klimagassutslipp innen 2050, sier seniorrådgiver Ståle Kvernrød i Enova.

Det jobbes foreløpig med to produktområder. Den ene er resirkulering av aluminium, med fokus på prosess-skrap fra bearbeiding av støperilegeringer til for eksempel bilfelger. Det andre er en kombinasjon av aluminiumskrap og silisium fra produksjon av såkalte wafere til solcellepaneler. I begge tilfeller benytter en skrueekstruderings-prosess, hvor aluminiumskrap alene eller i kombinasjon med silisiumpellets mates inn i en skruedrevet ekstruderingspresse.

LER-prosessen er utviklet av Hydro og testet og verifisert på en laboratorie-ekstruder ved NTNU i Trondheim. Prosjektet forventes å vare ut 2021.

Forskningssjef Trond Furu ved Hydros teknologikontor har god tro på at den patenterte teknologien lar seg industrialisere.
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE