Nye ettersorteringsanlegg avventer avklaring om produsentansvar

K +

IVAR sitt ettersorteringsanlegg i Stavanger er landets nyeste, det ble satt i drift i 2019. Og det kan ta noen år før det får selskap av flere.

Investeringsbeslutningene for bygging av ettersorteringsanlegg lar vente på seg både i Trøndelag og Østfold. Selskapene bak er usikre på inntektsgrunnlaget og vil ha en avklaring om hvilke økonomiske forpliktelser som ligger i produsentansvaret. Men Miljødirektoratet har bedt om mer tid til å utrede dette.

Sentralsortering i Trøndelag har vært utredet i ti år og i 2017 ble selskapet Sesam Ressurs etablert, med 53 kommuner som eiere. Historikken til Østfold Avfallssortering (ØAS) er ikke fullt så lang, det ble etablert i 2019 og eies av 12 kommuner. Formålet er å bygge et ettersorteringsanlegg på Øra som skal kunne ta hånd om avfallet fra 310 000 innbyggere. Men investeringsbeslutningene har latt vente på seg begge steder, og i september i fjor sendte de to selskapene et brev til Miljødirektoratet. Her framgår det at de ikke er i stand til å fatte beslutning om bygging av anlegg til flere hundre millioner kroner uten en avklaring om inntektsgrunnlaget. Det vises til at de allerede da hadde hatt årelange samtaler med returselskapene, med formål å komme til enighet om prinsipper for en avtale om vederlag for kostnader til innsamling og sortering, som det står.

Men disse samtalene har ikke gitt den nødvendige avklaring og i brevet står det at man ikke kommer videre uten hjelp fra myndighetene gjennom å gi klarere rammebetingelser og forutsigbarhet for partene. Her siktes det til det Miljødirektoratets pågående arbeidet med gjennomgang av produsentansvaret. Her ble første delrapport oversendt departementet for mer enn et år siden og delrapport 2 var varslet ferdig innen utgangen av mars. Men ferdig er den ikke, og seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet skriver i en e-post til Kretsløpet at dette er et krevende oppdrag og at de har bedt Klima- og miljødepartementet om mer tid. Men noen ny frist er foreløpig ikke avtalt.

– Vi håper denne utredningen gir mer konkrete svar, slik at vi kan ta en investeringsbeslutning i løpet av høsten, sier Roy Ulvang, daglig leder i ØAS til Kretsløpet. Fra Sesam Ressurs forteller styreleder Lars Skrøvseth at de vil foreta en fornyet vurdering av prosjektet på styremøte i begynnelsen av mai.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE