Nye plastavtaler prioriterer kvalitet

K +

DÅRLIG BETALT: I de nye avtalene aksepterer Grønt Punkt Norge også emballasjeplast samlet inn i fargede poser, men betaler langt dårligere for den enn for plast samlet inn i klare sekker.

Grønt Punkt Norge har sendt ut nye toårige avtaler til kommunene om levering av plast. Trappetrinnsmodellen som premierte kommuner med høy innsamling pr innbygger er borte, nå er det god kvalitet som gir uttelling. Optibagsortert plast i fargede poser tas igjen imot, men nå til langt lavere pris.

 

Svein Erik Rødvik, leder for gjenvinningsavdelingen i Grønt Punkt Norge, opplyser til Kretsløpet at de har sendt ut rundt 70 avtaler og fått langt de fleste av disse signert tilbake. Han sier de med dette tar et langt større ansvar enn det forskriften krever, men at det nå har vært viktig for Grønt Punkt å gi et tilbud til alle som ikke har inngått avtale med noe annet returselskap, noe som altså betyr Norsirk.

 

Innsamlingssystemet avgjør prisen

Avtalene er utformet etter forhandlinger med Samfunnsbedriftene, og Rødvik sier det var enighet om at kvalitet måtte vektlegges mer enn kvantitet. De nye avtalene inneholder derfor differensierte priser, etter hvilket innsamlingssystem kommunene benytter. Separat innsamling i klare sekker med påfølgende lagring under tak gir den høyeste godtgjørelsen. I den andre enden kommer plast samlet inn i såkalt helpigmenterte poser og sortert ved hjelp av Optibag-system e.l., de får en betydelig lavere godtgjørelse.

ENIGHET: – Under forhandlingene var det ingen uenighet om at kvalitet måtte prioriteres høyere, sier Svein Erik Rødvik.

Så ren som mulig

Men disse prisene gjelder vel og merke for ren plast plastemballasje, det blir solide pristrekk fra første prosent dersom leveransene inneholder forurensninger, andre plastprodukter enn emballasje eller næringsplast. – Tidligere hadde vi en akseptgrense på 5%, men det var nå enighet om å etablere avtaler som stimulerer til å levere så ren plast som overhode mulig. Dette er viktig for oss i et krevende nedstrømsmarked, sier Rødvik.

 

– Balanserte avtaler

Svein Kamfjord, direktør i det som nå heter Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs, sier det var viktig for dem å få på plass avtaler til alle som ønsker det, og at de ikke kan sies opp på kort varsel. – Vi ville ha balanserte avtaler som sørger for at det ikke blir noen gjentagelse av fjoråret, produsentansvaret betyr ikke at man kan velge om man vil ta imot det våre medlemmer samler inn og overleverer, sier han. Og han tenker da på situasjonen i fjor sommer, da Plastretur fikk økonomiske problemer og sa opp flere store avtaler med øyeblikkelig virkning.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE