Nytt forbrenningsanlegg bygges på Finnsnes

K +

Det nye forbrenningsanlegget er det høye bygget i midten. Illustrasjon: Trollvegg Arkitektstudio.

I disse dager setter PEAB i gang med å bygge et nytt avfallsforbrenningsanlegg for Senja Avfall IKS. Det skal kunne ta imot 24 000 tonn restavfall årlig og har en prislapp på nær 300 millioner kroner.

Adm.dir. Tor-Helge Sørensen sier det aldri var tvil om at forbrenning fortsatt skal væreløsningen for restavfallet til Senja Avfall IKS.

Det nye anlegget på Finnsnes bygges inntil det eksisterende anlegget, som skal være i drift i hele byggeperioden. Forbrenning har vært avfallsløsningen på Senja helt siden 1983. Dagens anlegg er fra 2006, men er nå modent for fornyelse og utvidelse, ifølge administrerende direktør Tor-Helge Sørensen i Senja Avfall. – Vi har brent rundt 10 500 tonn avfall de siste årene, men har nesten dobbelt så mye avfall, forteller Sørensen til Kretsløpet.

Og stadige utvidelser av fjernvarmenettet i Finnsnes har skapt behov for mer energi. – Det nye forbrenningsanlegget vil dekke fremtidens behov for lokal varmeenergi. Det vil også produsere betydelig mer energi i form av elkraft enn det vi leverer i dag, sier Sørensen.

Senja Avfall IKS eies av seks kommuner i Troms, med et samlet innbyggertall på rundt 31 000.

 – Vil ikke en såpass stor investering føre til at avfallsgebyret skyter i været?

– Nei, tvert imot. Gebyret vil gå ned når anlegget står ferdig. Da vil vi slippe å transportere avfall lange veier og får dessuten langt mer energi å selge, sier Sørensen. Han forteller videre at det er restavfall, brennbart farlig avfall og medisinsk avfall som skal puttes inn i anlegget. Den nye forskriften om separat innsamling av mat og plast utgjør ikke noe problem for Senja Avfall IKS. – Det har vi holdt på med lenge, sier Sørensen.

Les mer i Kretsløpet neste papirutgave nr 6-22.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE