Øker satsingen på forbehandlet avfallsbrensel i Skandinavia

En ny produksjonslinje med en integrert vindsikt skal gjøre at Geminors anlegg i Aalborg skal kunne tilby flere og mer rendyrkede fraksjoner både til material- og energigjenvinning. Foto Geminor

En ny og egenutviklet produksjonslinje i Aalborg gjør Geminor i stand til å skille ut plast fra restavfall på en mer effektiv måte. Dermed kan både gjenvinningsgraden på plast og produksjon av brensel basert på restavfallet, såkalt bio-RDF, med lavt fossilt innhold økes betraktelig.

Etter flere måneders tilrettelegging i danske Aalborg har Geminor utviklet den nye produksjonslinjen som altså kan tilby flere og mer rendyrkede fraksjoner både til material- og energigjenvinning. Det kommer fram i en pressemelding fra selskapet.

Sentralt i produksjonslinjen er det integrert en ny og egenutviklet vindsikt, en maskin som skiller ut tyngre materialer og urenheter som stein, metall og tre – men også henter ut mer plastinnhold fra avfallet.

– Målet vårt er å ta ut og forsyne rendyrkede plastfraksjoner til kjemisk eller mekanisk gjenvinning, for eksempel til Quantafuels pyrolyseanlegg i Skive, sier daglig leder for Geminor Waste Treatment, Johan Olø. Foto Johny Kristensen

– Takket være et erfarent team i Aalborg er vindsikten nå montert og i full drift, forteller daglig leder for Geminor Waste Treatment, Johan Olø i pressemeldingen.

– Vi har bygget en egen vindsikt både med tanke på å optimalisere sluttproduktene, men også for å få en mer kompakt og funksjonell linje. Vindsikten skiller ut urenheter, men gjør også at vi kan ta ut opp til 70 prosent av plasten i restavfallet vi behandler. Dette gir oss mer rendyrkede avfallsprodukter både med tanke på material- og energigjenvinning, sier Olø.

I dag har Geminor en langtidskontrakt med sementprodusenten Aalborg Portland, som får levert et såkalt SRF-brensel (solid recovered fuel) med høyt eneriinnhold fra anlegget i Aalborg. Det skreddersydde brenselet er en erstatning for petcoke og kull, og reduserer i så måte utslippene betydelig.

– Målet vårt er å ta ut og forsyne rendyrkede plastfraksjoner til kjemisk eller mekanisk gjenvinning, for eksempel til Quantafuels pyrolyseanlegg i Skive. Det vi sitter igjen med etter at plasten er fjernet, er en kvernet bio-RDF med lavt fossilt innhold, sier Olø.

– Sortering og utvikling av lav-karbon avfallsbrensel er selvsagt forbundet med en kostnad, men brenselet vil være lønnsomt med tanke på skatt og kvoter, sier Johan Olø i GWT.

Årlig går det 40-50 000 tonn avfall igjennom Geminor sitt anlegg i Aalborg som i dag produserer på full kapasitet, sier Country Manager i Danmark, Kasper Thomsen.

– Vårt mål er å kunne hente ut ressurser stadig høyere i avfallshierarkiet. Når vi nå kan skille ut plasten mer effektivt, kan vi også få denne gjenvunnet på den mest fornuftige måten tilgjengelig. Kjemisk og mekanisk gjenvinning gir stor mening, og samtidig ser vi at bruken av bio-RDF vil vokse betydelig i EU fram mot 2030, sier Thomsen.

– Å kunne tenke regionalt blir stadig viktigere, spesielt i et bærekraftperspektiv. Vi har mange mottakere for våre ulike avfallsprodukter i regionen rundt Aalborg, og med årene vil det vil komme flere til. Vi ser nå at vi nærmer oss et optimalt anlegg både med tanke på mottak, sortering, behandling og distribusjon av ulike fraksjoner, sier Kasper Thomsen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE