Østfold Energi først med fullskala CO₂-fangst

PÅ CO₂-JAKT: Oddmund Kroken, adm. dir. i Østfold Energi, Martin Vatne, dir. for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi og Fredrik Häger, daglig leder i Carbon Centric står bak etableringen i Rakkestad. Foto: Østfold Energi.

I pressemeldinger fra Enova og Østfold Energi framgår det at «verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning» har fått 17,3 millioner kroner i støtte. Det skal installeres ved Østfold Energi sitt forbrenningsanlegg i Rakkestad og ha en kapasitet på 10 000 tonn CO₂ i året.

 

Det er den samme mengden som det relativt lille avfallsforbrenningsanlegget slipper ut og dermed er det dekning for å si at det planlagte fangstanlegget er fullskala. Det er det nyetablerte selskapet Carbon Centric som skal stå for denne etableringen. Det eies av Østfold Energi sammen med et gründerteam, og forretningsideen er altså å bygge rimelige og modulbaserte karbonfangstanlegg til små og mellomstore avfallsforbrenningsanlegg. Selskapet skal nå hente inn 40 millioner kroner til sitt første anlegg, og 17 av disse vil altså Enova stille opp med.

– Vi er i utgangspunktet teknologinøytrale, men vi er opptatt av å levere produkter basert på teknologi vi vet virker. Derfor har vi inngått et tett samarbeid med KANFA som har over 10 års erfaring med karbonfangst og som blant annet leverte piloten til Fortum Oslo Varme sitt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud, sier daglig leder Fredrik Häger i Carbon Centric.

– Det spesielle med dette karbonfangstanlegget i Rakkestad er at det virkelig er fullskala. Riktignok snakker vi om et relativt lite anlegg på 10 000 tonn COi året, men der hvor andre karbonfangstanlegg til nå har renset mindre delstrømmer av røykgassen, skal Carbon Centric rense hele røykgassvolumet, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi og styreleder i Carbon Centric.

Planen er at anlegget i Rakkestad skal være på plass i løpet av to år, altså lenge før en permanent løsning for lagring av CO₂ vil være på plass. Carbon Centric skal derfor også tilby tjenester knyttet til drift, transport og salg av CO. – I påvente av en permanent løsning for lagring, tilbyr vi flytende COmed over halvparten biogent opphav til forbrukere.
Ved å bruke fanget COsom allerede er i kretsløpet, bidrar vi til å kutte etterspørselen etter fossil CO. Karbonfangst og lagring anses som helt nødvendig for å nå klimamålene i Parisavtalen. Derfor forventes CCS blant annet knyttet til avfallsforbrenning å bli en stor industri i Europa hvor det allerede er over 400 avfallsforbrenningsanlegg, sier Häger i meldingen.

Østfold Energi eies av Viken fylkeskommune og alle kommunene i gamle Østfold. Selskapet har 53 ansatte og hadde i 2020 en omsetning på 360 millioner kroner, det aller meste skriver seg fra salg av rundt 2,2 TWh vannkraft.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE