Quantafuel setter spaden i bakken i Esbjerg

Byggestarten 20. september ble markert med at Esbjergs ordfører Jesper Frost (t.h.) og Quantafuels prosjektdirektør Erik Rynning tok de første spadestikkene.

Byggingen av Resource Denmark, som skal bli Danmarks største plastsorteringsanlegg, er i gang i Esbjerg. Når det står ferdig vil det kunne ta imot 160 000 tonn blandet plastavfall årlig, heter det i pressemeldingen.

Sorteringsanlegget forventes å stå klart ved utgangen av 2023 og vil da få rundt 50 ansatte. Og etter planen skal det suppleres av et fullskala såkalt Plastic to liquid-anlegg basert på Quantafuels teknologi.

Quantafuels prosjektdirektør Erik Rynning sier i meldingen at de er takknemlig for støtten fra Esbjerg kommune og fra lokale virksomheter og samarbeidspartnere, og er glad for å kunne bidra til at Danmark kan nå sine gjenvinningsmål.

Slik skal anlegget i Esbjerg se ut når det står ferdig, etter planen ved utgangen av neste år.

Det framgår også at sorteringsanlegget som nå bygges ikke skal eies av Quantafuel alene, men av et 50/50 joint venture selskap sammen med det franske investeringsfondet Eurazeo SE. Her sier Martin Sichelcow, direktør for infrastrukturteamet i fondet, at det bare er fire måneder siden de inngikk en joint venture-avtale med Quantafuel, og at det er gledelig at de har nådd en slik milepel så raskt.

Men noe kursløft for Quantafuel avstedkom ikke spadestikkingen i Esbjerg. Aksjene omsettes nå for rundt 10 kroner, mindre enn en tredel av verdien ved årsskiftet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE