Quantafuel utvider

«I tråd med Quantafuel's visjon om å bli verdens viktigste bidragsyter til bærekraftig håndtering av plastavfall, er vi nå klare til å rulle ut teknologi og anlegg i hele Europa», skriver Quantauel og illustrerer Prosjekt Esbjerg slik.
Det norske selskapet Quantafuel åpnet sin fabrikk for kjemisk gjenvinning av plast i danske Skive i 2020. Nå bygges det videre på erfaringene herfra idet selskapet vil skalere opp og etablere et nytt anlegg i Esbjerg.

Prosjektet er basert på den samme teknologien som er prøvd ut i Skive, men anlegget i Esbjerg skal i følge Quantafuels nettsider få betydelig høyere kapasitet. Det vil også være i stand til å ta imot et bredere utvalg av usortert plast og sortere det i spesifikke fraksjoner for optimal bruk i den kjemiske prosessen.

– Siden august 2020 har prosjektgruppen i Quantafuel jobbet med Rambøll om en FEED-studie og vil fortsette til neste fase i 1. kvartal 2021, for planlagt byggestart sommeren 2021, opplyser Quantafuel på nettsiden.

Fabrikken i Skive kan omdanne 20 000 tonn blandet plastavfall til pyrolyseolje årlig. Denne sendes videre til den tyske kjemi- og polymergiganten BASF, som oppgraderer det til nye plastprodukter og kjemikalier.

Da Quantafuels direktør Kjetil Bøhn deltok på et webinar om kjemisk gjenvinning av plast i august, opplyste han at selskapet i løpet av de neste par årene skal bygge mange fabrikkmoduler med kapasitet til å ta 40 000 tonn plast i året parallelt i ulike lokasjoner rundt i Europa.

Fra før har Quantafuel et pilotanlegg for kjemisk gjenvinning av plast i Kristiansund, samlokalisert med Replasts anlegg for mekanisk gjenvinning av plastavfall. Resultatene fra dette pilotanlegget skal legges til grunn for et fullskalaanlegg som skal bygges i samme lokaler. Også de kjemisk resirkulerte produktene fra dette anlegget vil bli brukt av BASF til å produsere nye plastprodukter.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE