Ragn-Sells får utslippstillatelse, kan bygge gjenvinningsanlegg for fosfor

Anders Kihl, forsknings- och utviklingssjef i Ragn-Sells, er nå utålmodig etter å komme i gang med ferdigstillelsen av anlegget. Foto Ragn-Sells

Miljøselskapet Ragn-Sells får medhold i planene om å gjenvinne næringsstoffet fosfor fra avløpsslam i Helsingborg. Mark- og miljøoverdomstolen følger Ragn-Sells linje og nå gjenstår det kun for den lavere domstolen å fastsette vilkårene for miljøtillatelsen.

Dommen i Mark- og miljøoverdomstolen innebærer formelt at saken sendes tilbake til den underliggende mark- og miljødomstolen i Växjö, som skal fastsette vilkårene. Arbeidet med å ferdigstille gjenvinningsanlegget er planlagt å starte våren 2024. Dette kan man lese i en pressemelding fra Ragn-Sells.

– Vi har vist at resirkulering av fosfor er til fordel for miljøet og klimaet og at det kan gjøres i henhold til miljøloven. Nå er det viktig at tillatelsesprosessen gjennomføres raskt slik at vi kan starte resirkulering av fosfor, redusere Sveriges klimautslipp og bidra til en tryggere matforsyning i Europa, sier Anders Kihl, forsknings- og utviklingssjef i Ragn-Sells.

Ragn-Sells anlegg i Helsingborg skal gjenvinne næringsstoffet fosfor, en av de sentrale komponentene i mineralgjødsel, fra slammet fra kloakkrenseanlegg. Fabrikken er basert på Ash2Phos-teknologien, som er utviklet av Ragn-Sells innovasjonsselskap EasyMining, og henter ut mer enn 90 prosent av fosforet fra asken fra forbrent avløpsslam. Målet er å erstatte fosfor fra klimabelastende gruver i spesielt Russland og Marokko med lokalt produsert, resirkulert fosfor.

– Hvis vi mener alvor med å bygge et bærekraftig, klimanøytralt samfunn, må vi begynne å bruke de råvarene vi allerede har. Ved å utnytte fosfor i avløpsslam fjerner vi utslipp tilsvarende 20 000 tonn karbondioksid hvert år, bare med denne fabrikken, sier Anders Kihl.

I desember 2021 avslo mark- og miljødomstolen ved Växjö tingrett Ragn-Sells’ søknad om utslippstillatelse for anlegget i Helsingborg. Retten slo fast at utslippene til Öresund ville være ubetydelige og at gjenvinning ville bidra til å senke Sveriges klimautslipp, men så seg likevel nødt til å nekte tillatelse med begrunnelse i miljølovens utforming. Mark- og miljøoverdomstolen deler ikke mark- og miljødomstolens vurdering og fjerner nå den tidligere dommen.

– Matforsyningen i verden er alvorlig truet fordi klimaendringer, krig og mangel på innsatsvarer rammer landbruket. Sverige og EU må bidra til en trygg matforsyning gjennom sirkulære og bærekraftige metoder, sier Anders Kihl.

Mark- og miljøhøyesterett slår fast at virksomheten ikke står i veien for muligheten til å oppnå de såkalte miljøkvalitetsnormene for vann. Arbeidet med planlegging av anlegget for fosforgjenvinning på Kemiras område i Helsingborg går nå videre. Når det er fullt utbygget, forventes anlegget å skape minst 30 arbeidsplasser.

Uten næringsstoffet fosfor som gjødsel ville ikke landbruket kunne produsere nok mat. Samtidig er EU helt avhengig av importert fosfor fra gruver, fremfor alt i Russland og Marokko – en forvaltning som gir store klimautslipp. Ragn-Sells satsing på sirkulær produksjon av fosfor fra avløpsslam har derfor blitt tildelt 51 millioner SEK fra Klimatklivet, Sveriges satsing på innovasjon som reduserer klimautslipp.

Les også: Ragn-Sells anke på avslag for fosforgjenvinning snart opp i retten

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE