Ragn-Sells stenger produksjon av gummigranulat

Gjenvinningsselskapet Ragn-Sells slutter å produsere granulat av kasserte bildekk i fabrikken på Heljestorp utenfor Vänersborg i Sverige.
Dekk kvernes ved Ragn-Sells anlegg på Heljestorp. Denne aktiviteten vil fortsette, men produksjonen av granulat vil opphøre i løpet av høsten.
Dekk kvernes ved Ragn-Sells anlegg på Heljestorp. Denne aktiviteten vil fortsette, men produksjonen av granulat vil opphøre i løpet av høsten.

Nedtrappingen skjer i løpet av høsten 2019 og ni medarbeidere berøres av omleggingen. Det skriver nettstedet Recyclingnet.se. – Det er en trist beskjed å få for flere av våre medarbeidere, men vi ser dessverre ingen lønnsomhet i produksjon av granulat for tiden. Vårt arbeid med å ivareta andre avfallsresurser, som metall fra industrien og forurenset jord, fortsetter som vanlig på Heljestorp, sier kommunikasjonssjef Cecilia Zarbell.

Heljestorp tar imot og behandler cirka 700 000 tonn avfall per år fra industri, bygg, kommuner, handel og husholdning. Anlegget sysselsetter om lag 70 personer. Ragn-Sells Tyre Recycling, som gjenvinner de 160 000 tonn bildekk som samles inn i Sverige og Norge hvert år. Da granulatfabrikken sto ferdig i 2012 hadde den kapasitet til å produsere 25 000 tonn granulat, utav 35 000 tonn kasserte dekk. Men mottaket av dekk kommer til å fortsette på Heljestorp. Her gjenbrukes hele dekk til regummiering, fendere og sprengmatter. Andre dekk klippes opp i småbiter og brukes som energi av blant annet av sementindustrien og kullkraftverk, til erstatning for kull.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE