Rekom avvikles så raskt som mulig

På ekstraordinær generalforsamling 9. oktober ble det besluttet å avvikle kommunenes nedstrømsselskap Rekom. – Selskapet har over tid hatt lavt dekningsbidrag og konkurransen i markedet er særdeles hard, sier styreleder Leif-Magne Hjelseng.
Leif Magne Hjelseng, til daglig direktør i IRIS, har påtatt seg den tunge jobben med å avvikle kommunenes nedstrømsselskap Rekom. Foto: Arnt E. Pedersen.
Leif Magne Hjelseng, til daglig direktør i IRIS, har påtatt seg den tunge jobben med å avvikle kommunenes nedstrømsselskap Rekom. Foto: Arnt E. Pedersen.

Det dreier seg altså ikke om en konkurs, men en styrt avvikling i løpet av noen måneder.
– Selskapet ville trolig vært konkurs i løpet av et år, ved å avvikle nå har vi kontroll på prosessen og kan kanskje også redde noen penger til eierne, sier Hjelseng.

Og eierne er 52 kommuner og interkommunale selskaper over hele landet. De to største er Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) med 11,5 % og IRIS i Bodø, der Leif-Magne Hjelseng er direktør, med 9,6 %.

Rekom ble etablert i 1998, bakgrunnen var at det den gang var svært liten konkurranse om returpapiret. Noe av det første selskapet fikk på plass var da også en avtale om levering av returpapir til det da enda ikke ferdigbygde anlegget på Skogn. Siden har selskapet blitt en betydelig aktør også innen fraksjonene restavfall og trevirke og omsetningen de siste årene har ligget på mellom 350 og 400 millioner i året. På spørsmål om ikke Geminor nå blir en like dominerende aktør i nedstrømsmarkedet for disse fraksjonene som Norsk Gjenvinning i sin tid var på papir, svarer Hjelseng at mange sikkert vil mene det. – Men aktørene i markedet vil nok sørge for at det også vil finnes andre løsninger, sier han.

Når det gjelder de 13 ansatte i selskapet sier Hjelseng at nedbemanning vil skje i løpet av de neste 6 månedene. – Veldig mange av Rekoms avtaler går ut ved nyttår og vi arbeider for å finne løsninger for de som løper videre. Men de ansatte har 3 måneders oppsigelse eller mer, og alle vil ha et arbeidsforhold hos Rekom fram til 1. februar, forteller Leif-Magne Hjelseng. Han leder også avviklingsstyret som ble valgt på generalforsamlingen. Foruten ham består dette av Torbjørn Evjen fra Hamos og Jan-Egil Korseberg fra RiR.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE