Samarbeid om utvikling av forretningsmodell for sirkulærøkonomi for elbilbatterier

Nissan, har satt seg som mål å oppnå karbonnøytralitet i hele selskapets virksomhet, inkludert livssyklusen til de ulike produktene, innen 2050, og har nå signert intensjonsavtalen om samarbeid om elbilbatterienes sirkularitet. Foto: Nissan

Nissan, Eco Stor, Norsk Gjenvinning og Agder Energi har signert en intensjonsavtale med formål å utvikle en forretningsmessig sirkulærøkonomi knyttet til gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier til energilagringsprosjekter.

Lithium-ion batterier som er brukt i elektriske kjøretøy har langt større gjenværende kapasitet enn selve kjøretøyet. Forretningsmodellen for sirkulærøkonomien til batteriene innebærer gjenbruk, gjensalg, refabrikering og resiskulering av lithium-ionbatterier. Denne modellen ivaretar batterienes effektive energilagringsløsninger i en rekke applikasjoner og skaper dermed en langt mer effektiv bruk av batteriene før de går til endelig resirkulering, heter det i en pressemelding fra selskapene.

Hovedhensikten med intensjonsavtalen er å utvikle en forretningsmodell for sirkulærøkonomi basert på nytt liv til Nissan elbilbatterier i Skandinavia og Norden.

Alle parter vil ha egne, spesifiserte ansvarsområder:

Nissan leverer teknisk ekspertise på batteriene fra el-bilene, samt tilgjengelighet på batterier I regionen. I tillegg vil de dele sin ekspertise på innsamling og gradering av batterier.

Agder Energi AS er ansvarlige for finansieringsmodellen, energimarkedet og applikasjonsdata, samt tilgang til lagermarked og resirkulering av materialer.

Eco Stor AS er ansvarlig for å fremskaffe markedsdata for energilagring, utvelgelse og integrasjon av gjenbrukte batterier, ombygging og resirkulering.

Norsk Gjenvinning Norge AS er ansvarlig for å evaluere utvelgelse av avlagte batterier, logistikk og gjenvinningsstasjoner.

Intensjonsavtalen ble signert tidligere i år, og det første batterilagringsprosjektet er allerede under planlegging. Mer informasjon vil i følge pressemeldingen komme snart.

– Vi anerkjenner viktigheten av elektriske kjøretøy og batteriløsninger i en grønn økonomi. Norge har en stor el-bilflåte, som er ideelt for å skape løsninger i en industriell skala. Hvert år resirkulerer Norsk Gjenvinning 35.000 biler. Dette gjør gjenvinning av elbiler og batterier til en naturlig mulighet for oss fremover. Som Norges ledende gjenvinningsaktør, som allerede har skapt løsninger for en rekke avfallsstrømmer, er vi klare til å legge vår innsats inn i batteriverdikjeden, sier strategisjef i Norsk Gjenvinning, Mats Ellingsen Nygård i pressemeldingen.

Trygve Burchardt som er administrerende direktøri Eco Stor AS mener at deres samarbeid med Nissan, Norsk Gjenvinning and Agder Energi for å realisere en sirkulærøkonomisk løsning for det økende el-bilbatterimarkedet vil representere et paradigmeskifte i forhold til hvordan dette markedet fungerer I dag.

– Vi tror at å bevege oss fra småskala, regionale resirkuleringsprosjekter mot et høyvolum, vertikalt integrert og økonomisk levedyktig løsning er katalysatoren som kreves for å gjøre dette miljømessig avgjørende muligheten til en forretningsvirkelighet, sier han.

Agder Energi driver i dag gjenbruk og resirkulering av batterier og batterimaterialer gjennom Eco Stor og ReSiTec, battericelleproduksjon gjennom Morrow Batteries, og batterifleksibilitet for nettsystemer gjennom Entelios i Tyskland samt gjennom NorFlex-prosjektet. Med dette partnerskapet tar vi et viktig skritt mot å realisere en sirkulær økonomi for det voksende batterimarkedet, sier Steffen Syvertsen, konserndirektør i Agder Energi.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE