Skal lage metanol av avfall fra skogbruk og fiskeoppdrett i Øyer

Glocal Green Innlandet er en del av Glocal Green-konsernet fra Ålesund, og skal etablere en av Norges første biometanolfabrikker. F.v. Børge Heggen Johansen – CTO Glocal Green, Kristian Vik – CGO Glocal Green, Dag Nikolai Ryste – CEO Glocal Green, Trond Kalstad – daglig leder Glocal Green Innlandet AS og styremedlem Glocal Green AS. Foto Glocal Green AS.

Glocal Green Innlandet (GGI) starter i løpet av 2023 opp en fabrikk på Øyer i Gudbrandsdalen. Her skal de årlig produsere 100 000 tonn flytende biometanol, fra restråstoffer fra skog- og fiskerinæringen.

Det er Siva, Selskapet for industrivekst, som opplyser dette.

Glocal Green har inngått en intensjonsavtale med danske Mærsk. Mot slutten av februar inngikk konsernet, med hovedkvarter på Vestlandet, også et svært viktig samarbeid med flere svenske forskningsinstitusjoner.

GROT (GRener Og Topper) er i dag en nesten ubrukt ressurs, også i innlandsskogbruket. Her en haug som ligger til tørking før det skal flises opp. Foto Astri Kløvstad

I 2020 var den globale produksjonen av metanol på 98 millioner tonn, og bestod nesten utelukkende av fossil eller grå metanol. Glocal Green Innlandet er en del av det relativt nyetablerte Glocal Green-konsernet fra Ålesund, og skal etablere en av Norges første biometanolfabrikker. Bedriften ønsker å omdanne restråstoffer fra skog- og fiskerinæringen til klimavennlig biometanol som kan benyttes i skipsfart og kjemisk industri. Behovet for metanol er anslått å øke til over 500 millioner tonn i 2050. Grønn metanol vil utgjøre 250 millioner tonn av denne økningen. 135 millioner tonn anslås å være biometanol.

Det er ikke tilfeldig at fabrikken skal legges til Øyer i Gudbrandsdalen. GROT (GRener Og Topper) er i dag en nesten ubrukt ressurs, også i innlandsskogbruket. Dette er hogstavfall som blir igjen i skogen etter avvirkning av skogen, først og fremst greiner og topper fra trær. Avfallet, som utgjør rundt 30 prosent av skogens biomasse, flises opp før den omsettes som energivare.

Siva-inkubatoren Skåppå har fått et hovedansvar som ekstern rådgiver for Glocal Green.

Les mer i Kretsløpet nr 2 2023

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE