Stena Recycling blir driftsoperatør for plastsorteringsanlegget på Holtskogen

Samarbeidspartnere. F.v.: Arve Ryan (TOMRA Plastretur Recovery Facility, fungerende prosjektleder), Joachim N. Amland (TOMRA, SVP Head of TOMRA Feedstock), Max Trandem, Snorre Kolseth, Ragnhild Borchgrevink, Fredrik Eide Aass. Foto Stena Recycling

Stena Recycling blir driftsoperatør for plastsorteringsanlegget som er under oppbygging på Holtskogen i Indre Østfold.

Det norske sorteringsanlegget, som er et joint venture mellom Tomra og Plastretur, vil spille en avgjørende rolle i å forbedre sirkulariteten til plastavfall. Når det er i full drift, vil anlegget kunne sortere 90 000 tonn plast hvert år, noe som gjør det til Norges største.

– Vi er glade for å kunngjøre at Stena Recycling vil være vår driftsoperatør for TOMRA/Plastreturs plastsorteringsanlegg, sier Joachim N. Amland, SVP Head of TOMRA Feedstock i en pressemelding. – Vi tror at Stena Recycling vil bidra betydelig til den operative suksessen til dette anlegget, og sikre at vi oppnår vårt felles mål om å maksimere gjenvinningen av verdifulle materialer fra plastavfall.

– Gjennom partnerskapet med Tomra og Plastretur utnytter vi vår ekspertise på området for å skape ledende sirkulære løsninger, sier Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør i Stena Recycling AS. – Dette er et avgjørende skritt mot en fremtid der sirkulære materialer vil være integrert i samfunnet.

Avtalen om å etablere sorteringsanlegget ble inngått i fjor. For tiden leder SUTCO monteringen av prosessutstyret i bygningen, og operativ oppstart planlegges tredje kvartal 2025. Stena Recyclings rolle i dette partnerskapet er å drive det nye anlegget, og de bringer med seg omfattende erfaring i drift av industrianlegg og ekspertkunnskap i håndtering av komplekse materialstrømmer, kan vi lese i pressemeldingen.

Karl Johan Ingvaldsen, administrerende direktør i Plastretur, påpeker at Plastreturs fokus er økt innsamling av plastemballasje fra alle kommunale og private aktører. – Vi er glade for at Stena Recycling blir ansvarlig for driften i selve sorteringsanlegget, samtidig som alle aktører fortsatt vil ha de samme gode mulighetene til å levere brukt plastemballasje gjennom Plastreturs system. Anlegget vil ta imot materiale og selge videre i markedet uavhengig av driftspartner, understreker han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE