Stena Recycling skal ta imot steinull for gjenvinning

K +

Markedsføringssjef Torkel Wæringsaasen i Rockwool Norge er stolt over å kunne lansere en returordning for et produkt som hittil stort sett har hatt deponiet som endestasjon. Foto: Fredrik Warbo/Rockwool.

En ny avtale går ut på at utsortert steinull kan leveres til Stena Recycling sitt mottak i Moss. Her blir det registrert og kvalitetssikret før fraksjonen går videre til gjenvinning ved Rockwool sin fabrikk som også ligger i Moss. 

Fra årsskiftet ble kravet i Byggteknisk forskrift, TEK 17, § 9-5 til sortering og gjenbruk av materialer skjerpet, både i forbindelse med nybygg og ved renovering, fra 60 til 70 prosent. Samtidig blir det stilt krav om at det skal velges produkter som er egnet for gjenbruk og materialgjenvinning.

Brukt isolasjon har hittil vært en fraksjon som bare i liten grad har blitt gjenvunnet, men Rockwool lanserte allerede for flere år siden ordningen Rockcycle, som går ut på at utsortert steinull gjenvinnes til ny. Dette har hittil fått større utbredelse i Danmark enn Norge, der brukt steinull er en egen fraksjon på gjenvinningsstasjonene og flere tusen tonn årlig går til gjenvinning ved hjelp av omsmelting.

Nå ønsker selskapet å sette fart på dette også i Norge og ønsker at entreprenører og avfallsmottak knytter seg til ordningen. Kriteriene ved mottak hos Stena Recycling er i hovedsak at den returnerte steinullen skal være tørr og ren for andre produkter, heter det.

– Vi mener denne ordningen vil være en enkel start på gjenvinningsreisen. Det er allerede ytret interesse fra flere mottak som ønsker å se på løsningen om gjenvinning av steinull. Oppfordringen nå er at det tilrettelegges for retur og utsortering av steinull på alle mottak, og ikke minst få det skrevet på kildesorteringsguiden som hvert mottak har tilgjengeliggjort for sine kunder, heter det i pressemeldingen fra Rockwool.

Hos Stena Recycling i Moss sier salgs- og markedskonsulent Eivind Johansen til Kretsløpet at ordningen foreløpig bare omfatter ren steinull fra byggeplasser, men at det etter hvert skal komme på plass et opplegg for kvalitetssortering. Hva det vil koste å levere denne fraksjonen som tradisjonelt har havnet på deponi kan han foreløpig ikke si.  Men han viser til forskriftsendringen som kom før jul, der det ble forbudt å deponere avfall som er separat innsamlet for forberedelse til ombruk eller materialgjenvinning.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE