Stena sponser nye elmotorer – om de får kloa i de gamle

Salgs- og markedsdirektør Fredrik Eide-Aass i Stena Recycling er strålende fornøyd med selskapets avtale med ABB. Foto Stena

Gamle elmotorer inneholder mye kobber, aluminium og jern og er definitivt en fraksjon med positiv verdi. Nå har Stena Recycling inngått et samarbeid med ABB om at denne verdien brukes til å gi rabatt når industrien erstatter gamle elmotorer med nye og mer energieffektive.

I norsk industri finnes titusenvis av elmotorer, og ettersom dette er robust teknologi som kan surre og går lenge, er mange av dem gamle og lite energieffektive i forhold til de som produseres i dag. Det hevdes faktisk at landets energiforbruk kan reduseres med hele 4 TWh, nesten 3 % av landets strømforbruk, dersom alle landets gamle motorer skiftes ut med nye som går på høyere spenning.

Rundt i norske industribedrifter står titusenvis (hundretusenvis?) av slike motorer, mange av dem er gamle og lite energieffektive.

For å stimulere bedriftene til slik utskifting, har ABB utviklet noen såkalt smarte sensorer som tester energieffektiviteten i gamle motorer og om det er behov for å bytte dem ut. Målet for ABB er naturligvis å selge nye, men disse kan altså bli noe billigere for bedsriftene, dersom Stena Recycling får hånd om den gamle.

Salgs- og markedsdirektør Fredrik Eide Aass mener dette er et stjerneeksempel på det samarbeidet som må etableres mellom industrien og gjenvinningbransjen for at samfunnet skal bevege seg i sirkulær retning. – Dette samarbeidet er et resultat av vårt såkalte Circular Initiative, et samarbeid mellom Stena og flere store industriaktører. Et annet resultat av dette initiativet er den 100% gjenvinnbare støvsugeren fra Electrolux, laget av resirkulert plast og gjenbrukte komponenter.

Men de gamle motorene skal ikke gjenbrukes, men derimot materialgjenvinnes ved Stena Recyclings spesialiserte anlegg i Sundsvall. – Tidligere ble mange elmotorer eksportert til Asia og plukket fra hverandre manuelt der. Men nå kan vi gjøre dette industrielt og minst like bra i Norden og sørge for at metallene gjenvinnes til nye råvarer uten å reise verden rundt, sier Eide Aass. Han sier det varierer hvor mye en gammel elmotor er verdt. – Det kommer an på størrelsen og alderen. Men både kobber, aluminium og jern er jo fraksjoner med positiv verdi, sier han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE