Kompetanseløft hos Solør Renovasjon

K +

Hundre timer kurs og en teoretisk eksamen er tilbakelagt for denne gjengen. Nå står praktisk prøve for tur, før yrkestittelen gjenvinningsoperatør kan tas i bruk. F.v. Bjørn Rosenberg (kursholder og foreleser fra Østlandske Gjenvinning), Kai Haug, Renè Teigland-Olsen, Inga Sørensen (daglig leder i SOR IKS), Andreas Bolsrud-Seilfaldet, Ivan Matsson Nyborg, Slawomir Rogozinski, Nina Meiningen, Przemyslaw Tomasz Rogozinski (Dominic), Monica Syversen, Jo-Inge Strand, Roar Lund

I løpet av vinteren har 10 av de 26 ansatte i SOR IKS gjennomgått opplæring i gjenvinningsfaget med mål om å ta fagbrev. Og 4. juni avla de teoretisk eksamen.

Kretsløpet besøker SORs gjenvinningsstasjon i Åsnes 12 dager etter at eksamen er avlagt. Da har alle vært en tur innom kontoret på morgenen for å sjekke om resultatene av prøven er kommet. Men det er litt for tidlig, og gjengen får leve i spenning litt til.

Daglig leder Inga Sørensen forteller at initiativet kom fra Folkeuniversitetet.

– De hadde såkalte Kompetansepluss-midler tildelt fra Kompetanse Norge og tok kontakt med oss. Vi har jo drevet med fagbrev tidligere, og nå begynte det å bli så mange nye folk her, så da slo vi til på det. Og vi kjørte opplegget på dagtid i arbeidstida for at gjennomføringen skulle blir best mulig, forteller hun.

Det er Østlandet Gjenvinning AS som har hatt ansvaret for den faglige biten.

– Vi startet opp med undervisning i november. Undervisningen har bestått av 100 timer med både fysisk og virtuelt klasserom i ukentlige samlinger, utflukter, digital lærebok og ulike former av samarbeid og egenarbeid, forteller administrerende direktør i ØG, Bjørn Rosenberg. Han opplyser at elevene må stå på den teoretiske delen og kan deretter melde seg opp til en praktisk prøve som også må bestås før de kan få fagbrev og yrkestittel gjenvinningsoperatør. Fagplanen som elevene skal igjennom, er det Norsk Industri og MEFs fagselskaper som står bak.

– Det har skjedd mye nytt i bransjen den senere tiden og jobben i renovasjonsselskapene er blitt mer krevende. Nye forskrifter og regler innebærer mer sortering til materialgjenvinning og fører til at det er behov for bedre kunnskap hos de ansatte. Når de kan opplyse kundene om hvor de ulike fraksjonene går og hva det brukes til er det lettere å veilede dem og få dem til å forstå hvorfor det er viktig å sortere riktig, sier Rosenberg.

Han har opplevd gjengen fra SOR som veldig motiverte for kurset og jobben sin og med bra oppmøte på undervisningen.

Les mer i Kretsløpets neste magasinutgave.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE