Stora Enso og Tetra Pak øker gjenvinning av kartong i Polen

Stora Enso investerer 17 millioner i ny repulpinglinje, mens Tetra Pak sammen med Plastigram investerer totalt 12,1 millioner euro i bygging av en annen ny linje for separat gjenvinning av polymerer og aluminium ved hjelp av patentert separasjonsteknologi

Stora Enso og Tetra Pak skal sammen markedsføre sirkulære løsninger og investere i en komplett gjenvinningsløsning i sentrale og østre Europa.

Partnerskapet kommer etter en lønnsomhetsstudie av storskala repulpinglinje ved Stora Ensos fabrikk i Ostroleka i Polen. Linjen vil tredoble den årlige gjenvinningskapasiteten på drikkekartonger i Polen, fra 25.000 til 75.000 tonn. Dette gjør det mulig å gjenvinne hele volumet av drikkekartonger som selges i landet og nabolandene Ungarn, Slovakia og Tsjekkia, det forteller nettstedet packnews.no.

Den totale investeringen er på 29,1 millioner euro. Stora Enso investerer 17 millioner i ny repulpinglinje, mens Tetra Pak sammen med Plastigram investerer totalt 12,1 millioner euro i bygging av en annen ny linje for separat gjenvinning av polymerer og aluminium ved hjelp av patentert separasjonsteknologi. Begge linjene vil være i drift i starten av 2023.

De separerte materialene skal brukes som råvarer for forskjellige bruksområder. Resirkulert fiber vil bli blandet inn i Stora Ensos resirkulerte kartong. Separert polymer og aluminium får nytt liv i form av produkter som pellets og folie.

Investeringen vil bidra til utvikling av sirkulær økonomi på nasjonalt nivå, noe som er helt i tråd med European Green Deal. Den innsamlede kartongen vil bli behandlet på en miljøvennlig måte, og materialene som utvinnes i resirkuleringsprosessen vil bli utnyttet fullt ut.

– Dagens kartongemballasje er resirkulerbar. Den samles inn og resirkuleres i stor skala der avfallshåndtering og infrastruktur for gjenvinning er på plass. Men for oss er ikke dette nok, sier Charles Brand, President i Tetra Pak Europe & Central Asia.

– Vi ser etter muligheter gjennom hele verdikjeden til å forbedre hvordan kartong resirkuleres og utvikler løsninger for effektiv gjenvinning av alle komponentene i emballasjen, inkluderte polymerer og aluminium.

– Derfor er jeg veldig stolt over denne investeringen og det sterke partnerskapet med Stora Enso som har gjort dette fremskrittet mulig. Samarbeid er nøkkelen til å realisere vår ultimate ambisjon – en verden der all kartongemballasje samles inn, resirkuleres og aldri blir til avfall.

Hannu Kasurinen, Exceutive Vice President i Stora Enso emballasjematerialdivisjon, forklarer at Stora Enso leverer pakkematerialer fra fornybare ressurser.

– Med denne utviklingen kan vi avansere mot en høyere gjenvinningsgrad, en kritisk faktor som gjør det mulig med sirkulær bioøkonomi. Vi er glade for å kunne forene krefter med Tetra Pak i det som vil bli en ny milepæl mot den helsirkulære fremtiden vi forventer å realisere.

– Etter hvert som EUs innsamlingssystemer stadig utvikles har prosjektet potensial for å øke kapasiteten for å møte fremtidens behov. Alt i følge packnews.no.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE