Studie: En femtedel av tekstilavfallet kan gjenvinnes til nye klær

Økt innsamling av brukte klær er første bud for å få opp en klesindustri basert på brukte fiber, konstateres det i denne rapporten.

En ny studie fra McKinsey viser at satsing på tekstilgjenvinning vil kunne minske CO2-utslippene med fire millioner tonn og samtidig skape 15 000 nye arbeidsplasser i Europa i 2030.

I gjennomsnitt står hver eneste innbygger i Europa for 15 kg tekstilavfall i året. Mindre enn en prosent av dette gjenvinnes til nye tekstilprodukter. Med den rette innsatsen bør det tallet kunne øke til mellom 18 og 26 prosent innen 2030, og CO2-utslippene minskes med fire millioner tonn. Det viser McKinseys nye studie “Scaling textile recycling in Europe – Turning waste into value” som ble publisert i juli i år.

Et viktig første steg er satsing på tekstilinnsamling. I dag samles en tredjedel av de brukte klærne inn, og mesteparten eksporteres til bruktsalg utenfor Europa. For å produsene en tilstrekkelig stor mengde gjenvunnede tekstiltråder til nye klær, må innsamlingen øke til mellom 50 og 80 prosent.

– Gjenvinning av tekstiler til nye klær er et sentralt tiltak for å gjøre industrien mer bærekraftig og sirkulær, men det er også en mulighet til å skape verdier fra de store mengder tekstilavfall som finnes, forklarer Jonatan Janmark, medforfatter av McKinseys studie og partner i McKinseys kontor i Stockholm, i en pressemelding.

En ny tekstilgjenvinningsindustri skulle kunne skape 15 000 nye arbeidsplasser i Europa. For at det skal bli noe av, kreves – i tillegg til satsing på tekstilinnsamling – økt bruk av ny og eksisterende gjenvinningsteknologi. Det kan dreie seg om mekanisk gjenvinning av bomull, gjenvinning av bomull til cellulosemasse (som kan brukes til viskoseproduksjon) og kjemisk gjenvinning av polyester. De to sistnevnte metodene er utviklet mye det seneste tiåret og er på veg til å nå kommersiell skala med svenske Renewcell som et ledende eksempel.

Men det står fortsatt en del utfordringer igjen. Tekstilavfallet må kunne sorteres ut fra kriterier knyttet til kvalitet, knapper og glidelåser må fjernes og fibersammensetninger må kunne identifiseres. Mange produkter som består av blandede fibre utgjør et problem for såkalt fiber-til fiber-gjenvinning. For dette finnes det foreløpig ingen løsning, konstateres det i studien.

For å nå tekstilgjenvinningens fulle potensial innen 2030 trengs investeringer på mellom 6 og 7 milliarder euro over hele verdikjeden – innsamling, sortering og bygging av gjenvinningssenter – med en mulig årlig avkastning på 20 til 25 prosent.

– Investeringer i fiber-til-fiber-gjenvinning er ikke utelukkende motivert fra et bærekraftsperspektiv. Nye verdifulle råmaterialer kan skapes i gjenvinningsprosessen. Dette skulle muliggjøre økt klesproduksjon i Europa og bidra til ytterligere verdiskapning, konstaterer Jonatan Janmark.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE