Svein Erik Rødvik blir direktør i Norsk Returkartong

RUTINERT: Svein Erik Rødvik er ingen nybegynner, han har arbeidet med gjenvinning av emballasje i 20 år.

I likhet med Plastretur vil returselskapet Norsk Returkartong styrke innsatsen og ansetter egen direktør. Det blir Svein Erik Rødvik (55), som nå er leder for innsamling- og gjenvinningsavdelingen i Grønt Punkt Norge.

 

Ifølge pressemeldingen fra Grønt Punkt Norge er omorganiseringen et resultat av at kravene til materialgjenvinningsandel og sirkulær økonomi skjerpes, samtidig som ny teknologi utvikles. Derfor har både Plastretur og Norsk Returkartong valgt å samle spisskompetanse på innsamling, logistikk og materialgjenvinning i egne driftsorganisasjoner, heter det.

Norsk Returkartong ble etablert i 1994 og var det første materialselskapet som inngikk en såkalt bransjeavtale med myndighetene. Selskapet eies av emballasjeprodusenter, vareprodusenter og handelen med 1/3 hver. Ifra 2008 har selskapets virksomhet med innsamling og gjenvinning av kartongemballasje blitt ivaretatt av Grønt Punkt Norge.

Men nå ønsker man altså igjen å håndtere dette selv igjen fra nyttår og det er en rutinert kar som får ansvaret. Svein Erik Rødvik ble opprinnelig ansatt i Plastretur i 2003, som også overlot driften til Grønt Punkt Norge i 2008. Rødvik har utdannelse i økonomi, logistikk og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, hvor han også jobbet som studieleder fra 1996 til 2003. Han tiltrer i direktørstillingen senest 1. januar 2023 og får også ansvaret for Treretur, som skal sørge for innsamling og gjenvinning av treemballasje.

– Å lede Norsk Returkartong og Treretur inn i en framtid hvor alle råvarer går inn et sirkulært kretsløp er den mest givende arbeidsoppgaven jeg kan tenke meg. Det er store endringer på gang på emballasjefronten, hvor blant annet drikke- og emballasjekartong blir valgt fremfor ikke-fornybare råvarer. Derfor er det essensielt at vi sikrer fortsatt høy innsamling og full utnyttelse av råvaren, sier Rødvik i pressemeldingen.

Her framgår det også at Grønt Punkt Norge, som eies av de fem returselskapene Norsk Resy, Plastretur, Sirkel Glass, Norsk Metallgjenvinning og Norsk Returkartong, fortsatt vil ha en rolle å spille. – Grønt Punkt Norge vil fortsatt ha spesialister blant annet på design for gjenvinning, materialkjemi og analyse av alle materialslag, som kommer medlemsbedriftene og returselskapene til gode, sier administrerende direktør Jaana Røine.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE