To av tre riksdagsrepresentanter i Sverige vil kreve fosforgjenvinning

To av tre riksdagsrepresentanter i Sverige vil kreve fosforgjenvinning fra avløpsslam Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

To av tre riksdagsrepresentanter vil innføre krav om at en viss mengde av det fosforet som finnes i avløpsslam skal gjenvinnes, allerede i inneværende mandatperiode. Det viser en spørreundersøkelse som Ragn-Sells har gjennomført. Det viktige næringsstoffet fosfor importeres i dag til Europa blant annet fra Russland.

– Hvis vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn må vi begynne å bruke de råvarene vi allerede har, om og om igjen. Det gjelder spesielt viktige råvarer som fosfor og det gleder oss at riksdagen er klare til å lovfeste at fosforet må ivaretas, sier Susanna Lind som er Ragn-Sells’ direktør for samfunnskontakt i Sverige.

Avløpsslam inneholder store mengder fosfor som er et uerstattelig næringsstoff i jordbruket. Europa har ingen egen produksjon av fosfor i stor skala og er avhengige av import, blant annet fra Russland og Marokko. Om lag en tredjedel av Sveriges avløpsslam brukes i dag som gjødsel på jordbruksarealer, mens to tredjedeler har for lav kvalitet og fjernes med metoder hvor fosforet går tapt.

– At Sverige ikke allerede krever at så mye som mulig av fosforet fra renseanleggene skal brukes på nytt, er for oss ubegripelig. Hele Europa kan ta et stort steg i retning av uavhengighet og geopolitisk motstandskraft ved å ta vare på det fosforet vi allerede har, sier Susanna Lind.

I Ragn-Sells undersøkelse ble kandidatene bedt om å ta stilling til følgende påstand:

«Sverige bør i løpet av den kommende mandatperioden lovfeste at en viss andel av fosforet fra avløpsslam må utvinnes for å kunne tilbakeføres til jordbruket.» Blant de kandidatene som senere ble valgt inn i riksdagen svarte to av tre, 66 prosent, at forslaget er svært bra eller ganske bra.

– Etter Russlands invasjon av Ukraina har prisene på fosfor steget kraftig i hele verden, med høye matpriser og matmangel som følge. Sverige har et ansvar for å motvirke det ved å raskt bygge ut gjenvinningen av fosfor, sier Susanna Lind.

En statlig utredning som allerede i 2020 ble overlevert daværende miljøminister Isabella Lövin foreslo at minst 60 prosent av fosforet i avløpsslam fra renseanlegg av en viss størrelse må gjenvinnes. Utredningen løftet spesielt fram ambisjonen om at avløpsslam må håndteres som en ressurs i en sirkulær økonomi. Flere andre land i Europa har allerede lovfestet slike krav. Sverige har derimot enda ikke initiert en prosess for lovfesting basert på utredningen. Det skriver Ragn-Sells i en pressemelding.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE