To millioner til gjenbruk av fiskeriredskap

– Nofir har hittil konsentrert seg om innsamling og gjenvinning av kassert utstyr fra fiskeri og oppdrett. Men med støtte fra Handelens Miljøfond vil vi nå sette ombruk av redskap i system, forteller Øystein Aleksandersen, daglig leder i Nofir.

Nofir fikk nylig tildelt to millioner kroner fra Handelens Miljøfond til et prosjekt som skal sørge for at kassert utstyr fra fiskeribransjen kan gjenbrukes direkte i Norge – hos noe mindre kravstore brukere.

Daglig leder Øystein Aleksandersen i Nofir vil foreløpig ikke ut med så mange detaljer, men sier de tar imot mye utstyr som fortsatt har betydelig bruksverdi for andre enn profesjonelle brukere. Prosjektet handler derfor om å etablere et desentralisert opplegg for å organisere et slikt gjenbruk.

– Tiåret vi har bak oss har handlet mye om gjenvinning, vi tror det neste tiåret kommer til å handle adskillig mer om gjenbruk, sier Aleksandersen til Kretsløpet.

Han gir et eksempel på utstyr med betydelig gjenværende bruksverdi:

– Innen fiskerinæringen finner vi noen av de dyreste og beste nettene som eksisterer, eksempelvis Dynema-nett som er tre ganger sterkere enn stålwire. Når disse er samlet inn av oss er det fordi de ikke er egnet til profesjonelt fiske lenger, men det betyr ikke nødvendigvis at de ikke kan få et nytt liv.

– Vi fikk full uttelling på vår søknad og lander nå detaljene i prosjektet med en egen prosjektleder, forteller Aleksandersen videre. Prosjektet skal ifølge Nofir bidra til et gjenbruk av nærmere 15 000 kg plast, en like stor reduksjon i bruken av jomfruekig plast og reduserte klimautslipp tilsvarende 108 000 kg CO2-ekvivalenter.

– Vi ser fram til å komme ordentlig i gang med prosjektet, og tror også næringa vil bli veldig fornøyd når de ser at det finnes nye, kreative og bærekraftige bruksområder for redskapet de leverer til oss, avslutter Øystein Aleksandersen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE