Vil ha gips vekk fra deponiene

AKTIV: Mathilde Tybring-Gjedde sitter i Stortingets energi- og miljøkomité og fikk nylig stortingsflertallet med på at produsentansvar for tekstil må utredes. Nå vil hun ha forbud mot deponering av gips, i hvert fall i deler av landet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre.

Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde fortsetter å utfordre Klima- og miljøminister Espen Barth Eide på Stortinget. Nå vil hun fjerne deponiforbudets unntak for gips, siden det finnes industrielle gjenvinningsløsninger.

Da deponiforbudet for nedbrytbart avfall ble innført i 2009, ble det gjort unntak for avfall som inneholder mindre enn fem prosent organisk materiale i tørrstoffet (TOC), blant annet gips. I et skriftlig spørsmål ber Tybring-Gjedde om at det vurderes om det er juridisk mulig å fjerne dette unntaket, der det er tilgang til industrielle gjenvinningsløsninger innenfor en viss transportavstand.

Det vises til at flere deponier har tillatelse til å deponere dette materialet, til tross for at det er etablert to konkurrerende industrielle gjenvinningsanlegg for gips, i Holmestrand og i Fredrikstad.

Det er et stort potensiale for bruk av resirkulert gips i for eksempel bygg- og anleggsbransjen, og det er grunn til å tro at det vil bli et større marked for gjenvunnet gips i årene fremover. Skal Norge nå våre mål om kildesortering av bygg- og anleggsavfall, kan det være behov for å gjennomgå dagens unntak fra deponiforbudet, og fjerne unntak for fraksjoner der det i dag finnes industrielle gjenvinningsløsninger. 
Samtidig er det behov for å ta hensyn til prosjekter i de nordligste delene av landet som har relativt små volum gipsavfall, og har lengre transportavstand til materialgjenvinningsanleggene på Østlandet,
skriver Mathilde Tybring-Gjedde i spørsmålet som ble levert inn 3. mai.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE