Vil ikke lenger ta imot plast fra Oslo

Koronakrisen har gjort en fra før vanskelig situasjon for plastgjenvinningen prekær. For å kutte kostnader sier Grønt Punkt Norge nå opp avtalene med åtte kommuner, deriblant Oslo. Men direktør Jaana Røine sier de fortsatt skal klare å oppfylle forskriftskravet på 30 % materialgjenvinning i 2020
Direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge må nå gå til det sure skritt å si opp avtaler om mottak av plast fra en del kommuner – for å spare penger.
Direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge må nå gå til det sure skritt å si opp avtaler om mottak av plast fra en del kommuner – for å spare penger.

I et nyhetsbrev sendt ut 27. mai går det fram at oppsigelsene gjøres etter en vurdering av kostnader i forhold til miljønytte. Her framgår det at kommuner med Optibag-system er valgt ut når oppsigelser skulle gjennomføres. Årsaken er at det er vanskelig å få sorteringsanlegg til å ta imot plastemballasje i de sterkt innfargede blå posene.

Det er et sterkt behov for å bedre likviditeten som ligger bak den drastiske beslutningen. – Vi har økt vederlaget i to omganger, slik at økningen til sammen er på 152 %. Våre medlemmer har gjort det klart at smertegrensen er passert. Samtidig vil ikke den siste økningen føre til økte innbetalinger før i oktober, forklarer Jaana Røine.

Hun forteller videre at koronakrisen har påført Plastretur (som er en av materialselskapene som Grønt Punkt Norge administrerer) ekstrakostnader på 58 millioner kroner. Det dreier seg om økt mengde utsortert plast fra husholdningen, svakere kronekurs og økte transportkostnader. – Vi har søkt om ekstra midler, men foreløpig ikke fått noen respons. På fredag presenterer regjeringen sin 3. krisepakke og vi håper vår søknad prioriteres i den sammenheng, sier Røine.

Av nyhetsbrevet framgår det også at alle kommunene med avtaler ble oppfordret til å godta en halvering av sin innsamlingsstøtte i fire måneder, men dette ble avvist av samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift). Det beklages også at kommunene settes i en vanskelig situasjon, men at oppsigelse er det eneste tiltaket som på kort sikt kan bedre likviditeten i Plastretur.

Les mer i Kretsløpets neste papirutgave nr 3-202

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE