Avfall Norge vil ha refusjonsordning for alt avfall på avveie

Når strandryddeaksjonene settes i gang første uken i mai vil kostnadene for å bli kvitt avfallet dekkes av refusjonsordningen for marint avfall. Men de 80 millionene som er bevilget til dette dekker ikke opprydning av annet herreløst avfall. Avfall Norge har skrevet brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen for å få endret dette.
Utgifter til å bli kvitt avfallet fra strandryddeaksjonene dekkes av en refusjonsordning, men den omfatter ikke avfall fra ryddeaksjoner på land. Foto Bo Eide
Utgifter til å bli kvitt avfallet fra strandryddeaksjonene dekkes av en refusjonsordning, men den omfatter ikke avfall fra ryddeaksjoner på land. Foto Bo Eide

I brevet står det blant annet: Mye av det avfallet som ryddes langs norske strender og i norske fjorder, er avfall som ble kastet i naturen på land. I arbeidet mot forurensning er det viktig at også dette herreløse avfallet ryddes opp, samles inn og behandles forsvarlig. Og i arbeidet mot marin forsøpling er det fornuftig at vi rydder opp i det herreløse avfallet på land, før det havner i sjøen. Den strenge avgrensningen i refusjonsordningen gjør at avfallsselskaper i dag enten må avvise å ta imot innsamlet herreløst avfall, kreve betaling for det, eller ta den ekstra kostnaden ved å ta imot fra frivillige.

– Frivillig innsats mot forsøpling er like viktig til lands som til vanns, derfor bør det være en refusjonsordning også for det avfallet folk plukker i skog og mark, sier Nancy Strand, adm. dir. i Avfall Norge.

Avgrensningen i refusjonsordningen mellom marint avfall og annet herreløst avfall korresponderer dårlig med ønsket om å mobilisere flest mulig frivillige til å gjøre en dugnadsinnsats mot forsøpling. En ting er at det er en krevende kommunikasjon å forholde seg til for en frivillig. Dersom frivillige som deltar i en nasjonal ryddedugnad, siden må betale mottager for å ta imot innsamlet avfallet som er ryddet fra naturen, vil det føre til at oppslutningen om ryddeaksjoner blir mindre, heter det videre i brevet, som munner ut i ønske om et møte med klima- og miljøministeren. – Jeg vet at Ola Elvestuen har et sterkt engasjement mot forsøpling. Derfor vil jeg utfordre ham på dette, sier Nancy Strand.

Avfall Norges direktør Nancy Strand mener at alle som driver frivillig opprydning bør kunne bli kvitt avfallet gratis.
Avfall Norges direktør Nancy Strand mener at alle som driver frivillig opprydning bør kunne bli kvitt avfallet gratis.

Det er ventet at rundt 50 000 frivillige i år vil delta i løpet av den såkalte Strandryddeuken, som strekker seg fra 30. april til 6. mai, med lørdag 5. mai som den felles nordiske strandryddedagen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE