Drammensregionen setter ut, egenregi hos Sirkula

RfD avlyste anbudskonkurransen etter bare å ha fått to tilbud som lå høyt over forventet pris. Egenregi ble deretter grundig vurdert, men etter forhandlinger valgte selskapet å inngå kontrakt med en av tilbyderne. Men på Hamar er vurderingen en annen.
Daglig leder Johan Remmen synes tilbudene var for dyre, men at egenregi er for risikabelt. Resultatet er ny kontrakt etter forhandlinger. Foto: Karoline Roka.

I Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) førte Reno Norden-konkursen til at det ble inngått en midlertidig kontrakt med Norsk Gjenvinning Renovasjon. Dette er et stort renovasjonsanbud, de ni eierkommunene har til sammen nær 200 000 innbyggere. Men da det ble invitert til ordinær anbudskonkurranse for en ny flerårig kontrakt fikk man bare to tilbud. – Begge lå godt over det vi hadde budsjettert med og var også dyrere enn den midlertidige kontrakten. Etter å ha konferert med jurist fant vi å ha gyldig avvisningsgrunn og avlyste konkurransen. Etter det har vi gått i forhandlinger med de to tilbyderne og samtidig hatt en grundig vurdering av egenregi, forteller Remmen.

– Og vår vurdering er at for et selskap som aldri har drevet innsamling i egenregi er risikoen ved å starte med det for høy. Vi inngår derfor kontrakt med en av tilbyderne vi har forhandlet med, sier Remmen, som foreløpig ikke vil ut med hvem dette er.

Direktør Grethe Olsbye i Sirkula vil etter vedtaket i representantskapet få mange nye ansatte neste år. Foto: Astri Kløvst
Direktør Grethe Olsbye i Sirkula vil etter vedtaket i representantskapet få mange nye ansatte neste år. Foto: Astri Kløvst

Hos Sirkula på Hamar ble utfallet et annet. Selskapets representantskap vedtok 22. mars enstemmig at innsamlingen skal over i egenregi. Da hadde formannskapene i alle de fire eierkommunene allerede gjort vedtak om å gå for dette, riktig nok ikke enstemmig. Dermed overtar Sirkula selv innsamlingen i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten, senest 1. mars 2019. Da går nemlig den midlertidige kontrakten som ble inngått etter Reno Norden-konkursen ut. Det er Sirkulas «gamle» leverandør Nortransport, som nå samler inn, dette selskapet hadde også innsamlingen i mange år, fram til Reno Norden overtok 1. januar 2017. Direktør Grethe Olsbye i Sirkula sier til Kretsløpet at det dreier seg om henting hos 42 000 abonnenter (rundt 92 000 innbyggere), og at dette i dag utføres med 13 biler og rundt 30 ansatte. Heller ikke Sirkula har drevet innsamling i egenregi tidligere, og Olsbye sier de vil ta seg god tid og bygge opp et system som kan gjøre overgangen smertefri.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE