Fengsel og millionbot for Enger

Tidligere Veireno-sjef og -eier Johnny Enger ble i Follo tingrett dømt til fengsel i 15 måneder for mer enn tusen brudd på arbeidsmiljøloven i Vestfold og Oslo. Og Veirenos morselskap VT-gruppen ble idømt en foretaksstraff på 4,5 millioner kroner. Dommen blir anket.
Jonny Enger må nå møte i retten tiltalt for en mengde brudd på arbeidsmiljøloven mens Veireno drev avfallsinnsamling i Oslo og Vestfold.

Johnny Enger hevdet i retten at han var nødt til å bryte loven for å få tømt avfallet og påberopte seg nødrett. Det ville ikke retten høre på, i dommen konstateres at det ikke forelå noen lovlig nødrettssituasjon. Her vises blant annet til at det ikke ville vært vanskelig å rekruttere flere renovatører, da Oslo kommune til slutt krevde dette fikk Veireno ansatt 14 nye renovatører i løpet av to dager.

I skjerpende retning ble det vektlagt at det var mange overtredelser langt over tillatt grense, med tilfeller av mer enn 17 timers sammenhengende arbeid og opp til 88 timer i uka. Det vektlegges også at dette skjedde over lang tid og på to forskjellige kontrakter, at overtredelsene er gjort av økonomiske årsaker og at pålegg fra Arbeidstilsynet ble neglisjert. Dommen er historisk streng, strafferammen for brudd på arbeidsmiljøloven ble i 2015 økt fra tre måneder til ett års fengsel, og fra to til tre år ved særdeles skjerpende omstendigheter. I saken mot Enger var det lagt ned påstand om ett års fengsel, men dette valgte altså retten å skjerpe ytterligere.

Engers forsvarer Christian Lundin er mildt sagt uenig i dommen og sier Enger opplever at han har havnet i en absurd situasjon. I en e-post til E24 skriver han at lovbruddene ble gjort «for å løse en samfunnskritisk oppgave, nemlig å tømme søppelet for å unngå oppblomstring av rotter, fare for epidemier osv.» Lundin viser også til ytre omstendigheter, som at Oslo kommunes avfallsmottak boikottet Veireno, at flere biler ikke fungerte pga produksjonsfeil, at de fikk overlevert 8000 nøkler i et komplett kaos dagen før oppstart, og at dataopplegget kommunen hadde anskaffet overhode ikke fungerte.

Han mener videre at Oslo kommune var fullt klar over at arbeidsmiljøloven ble brutt, men likevel krevde at søppelet ble hentet. – Enger opplever det som svært urimelig at han skal havne i fengsel for å ha gjort det Oslo kommune krevde at han gjorde. Ingen av de ansatte ble pålagt overtid og ingen ble skadet som følge av bruddene. I tillegg tapte Enger rundt 40 millioner kroner på søppelkjøringen, sier Lundin til E24. Han etterlater ingen tvil om at dommen vil bli anket.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE