Forslagene til felles merkeordning presentert

Forslagene til nye felles symboler for kildesortering ble presentert på et frokostmøte 28. november. Behov for enkle piktogrammer og mer bevisst bruk av farger har ligget til grunn for forslagene, som det nå blir mulig å gi tilbakemeldinger på innen 15. desember.
Synne Flaa fra designbyrået Goods presenterte de nye piktogrammene og forklarte hvorfor de ser ut som de gjør.
Synne Flaa fra designbyrået Goods presenterte de nye piktogrammene og forklarte hvorfor de ser ut som de gjør.

Utviklingen av en felles merkeordning er en del av prosjektet «Slik kan Norge kildesortere», som har som mål å harmonisere innsamlingsordningene for avfall her i landet. Bak det hele ligger EU-kravet om 65 % materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2035. Og at plukkanalysene viser at 2/3 av dagens restavfall består av fraksjoner som kunne vært kildesortert.

Et første viktig skritt for å gjøre noe med dette har altså vært å utvikle et felles farge- og piktogramsystem for kildesorteringen, slik at det blir enklere å sortere riktig uansett om man er hjemme, på hytta, på jobben, i det offentlige rom eller på gjenvinningsstasjonen. – Alle har ønsket seg dette lenge, det har vært morsomt å jobbe med dette prosjektet og vi føler at det er godt forankret, sa Mona Sæther fra Avfall Norge. Sammen med Hildegunn Iversen fra LOOP har hun vært ansvarlig for prosjektet.

Avfall Norge har lagt piktogrammene ut på sine nettsider uten tekst – og ber om innspill fra aktørene i avfallsbransjen.
Avfall Norge har lagt piktogrammene ut på sine nettsider uten tekst – og ber om innspill fra aktørene i avfallsbransjen.

Da arbeidet ble påbegynt i mai ble det sagt at man ville se til Danmark, der Dansk Affaldsforening i 2016 utviklet nye symboler som nå er tatt i bruk i 70 % av landets avfallsselskaper. Siden har også svenskene kommet med og vi snakker i realiteten om en felles nordisk merkeordning. Og forslaget som nå ble presentert av designbyrået Goods bygger på de danske piktogrammene, men med tilpasninger til det norske innsamlingssystemet og produsentansvaret for emballasje, som danskene ikke har. – Vi har beholdt fargene, en gjennomgående fargebruk i avfallshåndteringen er viktig for forbrukerne. Men vi har gjort piktogrammene enklere, dette skyldes ikke minst at symbolene skal fungere på emballasje, der kravet til størrelse er bare 1 cm. Av samme grunn har vi også fjernet tekst fra piktogrammene, den må eventuelt føyes til under, forklarte grafisk designer Synne Flaa.

Selv om Mona Sæther kalte lanseringen en fødsel, ble dette i diskusjonen etterpå moderert til at det dreide seg om presentasjon av et sent ultralyd-bilde. Det er nemlig mulig å komme med innspill og kommentarer fram til 15. desember, på Avfall Norge og LOOP sine hjemmesider. Etter planen skal piktogrammene endelig ferdigstilles etter dette og lanseres som endelige 6. februar. Men det er jo sjelden at det blir født noe helt annet enn det som vises på ultralyden.

Spørsmålet blir om og når dette blir tatt i bruk rundt i landet.  Debattleder Sveinar Kildahl foreslo at det burde være innført overalt innen 2025, noe ingen sa seg direkte uenige i. – Mange kommuner står klare, dette er en overmoden sak, sa Cecilie Lind, næringspolitisk sjef i Avfall Norge. Det framkom ellers synspunkter på at man burde sett til EUs merkesystem og at det som nå ligger på bordet er spesialdesignet for husholdningsavfall og lite tilpasset næringsavfall. Til dette ble det replisert at systemet skulle bygges videre ut, men at man har konsentrert seg om de viktigste fraksjonene i denne omgang.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE