Fortsatt for dårlig sikring av EE-avfall

NRKs Brennpunktprogram om «Søppelsmuglerne» sist høst har åpenbart ikke fått elektronikkforhandlerne til å endre praksis. Et nytt tilsyn i vår viser nedslående resultater.
For å hindre ulovlig uttak av EE-avfall har noen døgnbemannet kameraovervåking av området der EE-avfallet lagres, Miljødirektoratet oppfordrer butikkene til å melde fra til politiet om ulovlig uttak av avfall fra mottaksstasjonene.
For å hindre ulovlig uttak av EE-avfall har noen døgnbemannet kameraovervåking av området der EE-avfallet lagres, Miljødirektoratet oppfordrer butikkene til å melde fra til politiet om ulovlig uttak av avfall fra mottaksstasjonene.

I denne tilsynsaksjonen ble det gjennomført 26 uanmeldte inspeksjoner hos forhandlere av de største aktørene av elektronikk som Elkjøp, Power, Skousen og Elon. Tilsynene ble utført av fylkesmannen i samarbeid med Miljødirektoratet i Oslo og Viken, Rogaland og Trøndelag.

Omlag 40 prosent av butikkene hadde mangelfull sikring av EE-avfallet, og over halvparten manglet internkontrollsystemer for å hindre at ulovlig uttak forekommer. Det ble avdekket brudd hos 26 prosent av butikkene fordi lagringen av EE-avfall medførte fare for forurensing.

– Virksomhetene må ta dette på alvor. Forhandlere av EE-produkter plikter å sørge for at avfallet de mottar sikres slik at uvedkommende ikke kan forsyne seg. Elektronikkbransjens mottaksstasjoner er kilde til EE-avfall som eksporteres ulovlig, og dette er alvorlig miljøkriminalitet, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad i en nyhetssak på direktoratets nettside.

Miljømyndighetene har over mange år kontrollert forhandlere av EE-produkter, i tilsynsaksjoner. Denne siste aksjonen er et ledd i en forsterket innsats for å forebygge, stanse og følge opp ulovlig eksport av EE-avfall, men resultatene viser en forverring i forhold til forrige tilsynsaksjon som ble gjennomført for to år siden. Nå varsler direktoratet forhåndsfastsatt tvangsmulkt. Det betyr at butikkene må betale tvangsmulkt dersom forholdene ikke er utbedret når Fylkesmannen kommer på neste tilsyn. Miljødirektoratet arbeider også med innskjerpinger i regelverket og ytterligere tilsynsvirksomhet sammen med blant annet Tolletaten.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE