Handelens Miljøfond skal dele ut 20 millioner mot plastforsøpling

Handelens Miljøfond, som altså samler inn 50 øre for hver bærepose som brukes i landet, lyser nå ut inntil 20 millioner i støtte til prosjekter som reduserer plastforsøpling. – I denne første utlysningen vil prosjekter som rydder opp i eller forebygger forsøpling bli prioritert, sier den nytilsatte daglige lederen for fondet, Rasmus Hansson.
Rasmus Hansson, den nybakte lederen for Handelens Miljøfond, starter med å lyse ut 20 millioner kroner i støtte til prosjekter mot plastforsøpling.
Rasmus Hansson, den nybakte lederen for Handelens Miljøfond, starter med å lyse ut 20 millioner kroner i støtte til prosjekter mot plastforsøpling.

– Også prosjekter som øker ressurseffektivitet eller bidrar til plastløsninger på andre måter kan søke. Vi vil uansett vektlegge langsiktig, positiv miljøeffekt, sier Hansson.

Det heter videre at denne utlysningen særlig er rettet mot små prosjekter, altså alle som arbeider lokalt, i det små, eller er i startfasen for å løse plastproblemer over hele landet. Noen større prosjekter vil også bli vurdert for støtte. Handelens Miljøfond vil prioritere prosjekter som faller utenfor andre finansieringsordninger, eller aktiviteter der fondet sammen med andre givere kan bidra til merverdi.

De som ønsker å søke finner søknadsskjema her. Søknadsfrist er 15. desember.

Søknadene vil bli vurdert av et uavhengig, eksternt innstillingsråd, men beslutning om tildeling vil bli gjort av styret i Handelens Miljøfond. Avgjørelse om hvilke prosjekter som får støtte skal komme i løpet av januar 2019, heter det.

Handelens Miljøfond meddelte 2. november at Rasmus Hansson (64) er ansatt som daglig leder.

– Jeg er stolt over denne ansettelsen. Vi har fått en erfaren og kunnskapsrik leder, sier Peter Sundt, styreleder i Handelens Miljøfond.

Hansson er utdannet biolog og har solid miljøfaglig bakgrunn fra forvaltning og forskning. Han har ledet WWF Norge i 12 år og vært stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne fra 2013 til 2017.

Eirik Oland, som i oppbyggingsfasen har fungert som daglig leder, vil fortsette som prosjektsjef med ansvar for fondets utlysninger og tildelinger.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE