Høyesterett avgjør om Johnny Enger må i fengsel

Høyesterett behandlet Johnny Engers ankesak i løpet av noen timer 28. januar. Og om trolig rundt en uke vil de fem dommerne ha avgjort om lagmannsrettens dom på ni måneders fengsel vil bli stående.
Johnny Enger i samtale med sin forsvarer John Christian Elden etter at forhandlingene i Høyesterett er avsluttet.
Johnny Enger i samtale med sin forsvarer John Christian Elden etter at forhandlingene i Høyesterett er avsluttet.

Engers forsvarer John Christian Elden prosederte ikke på frifinnelse, men derimot på at brudd på Arbeidsmiljøloven ikke bør kvalifisere til fengselsstraff, men til bøter slik rettspraksis hittil har vært. Han viste blant annet til at Enger ikke hadde hatt noen personlig vinning av å la sine ansatte jobbe overtid. – Det hadde vært billigere for Enger om Oslo kommune hadde ilagt ham dagbøter slik kontrakten ga adgang til. Men signalene fra oppdragsgiver var entydige, her gjaldt det kjøre på for å få inn avfallet, sa Elden.

Saken dreier seg om omfattende brudd på Arbeidsmiljøloven, etter at Veireno høsten 2016 overtok avfallsinnsamlingen i Oslo. Det oppsto store problemer og kommunen fikk over 30 000 klager fra misfornøyde abonnenter.  Det endte med at kommunen hevet kontrakten i februar 2017, kort etter slo Enger Veireno konkurs.

Arbeidstilsynet anmeldte Enger for mange og grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Under tilsyn i desember 2016 og januar 2017 avdekket tilsynet at ansatte hadde arbeidet 17 timer i strekk og over 90 timer i uka. Follo tingrett dømte i september 2018 Johnny Enger til 15 måneders fengsel, tre måneder mer enn aktors påstand.

Enger anket dommen og engasjerte John Christian Elden som forsvarer før saken ble behandlet i Eidsivating lagmannsrett. Her ble fengselstraffen redusert til ni måneder, men Enger anket også denne. Og siden ingen tidligere er idømt fengselsstraff for brudd på Arbeidsmiljøloven aksepterte Høyesterett anken og tok saken opp til behandling. Aktor var statsadvokat Carl Graff Hartmann, han prosederte på at lovbruddene var så massive og systematiske at lagmannsrettens dom på 9 måneders fengsel bør bli stående.

Les mer om Høyesterettsdommen i Kretsløpets neste papirutgave.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE