Kildesortering i fire dunker i hele ReMidt

K +

Slik markedsfører ReMidt sin firedunksløsning overfor abonnentene, mange av dem har i dag bare to dunker.

– I løpet av 2022 vil vi innføre ny avfallsordning i våre eierkommuner i Trøndelag, dermed blir det kildesortering i fire dunker i hele vår geografi, det blir også like avfallsgebyr, forteller Trygve Berdal, daglig leder i ReMidt.

Som noen vil huske ble dette selskapet etablert i januar 2020, da de tre interkommunale selskapene Envina, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap og Hamos Forvaltning IKS slo seg sammen. Det nye selskapet har dermed 17 eierkommuner, ni i Nordmøre og åtte i det som en gang var Sør-Trøndelag. Til sammen er det rundt 130 000 innbyggere i ReMidt-geografien. I kommunene på Nordmøre ble den nye avfallsordningen rullet ut i fjor, og nå følger altså trønderkommunene etter.

Og det er naturligvis ønske om bedre utsortering og høyere materialgjenvinning som ligger bak den nye avfallsordningen, som for mange av abonnentene innebærer overgang fra to til fire dunker. – De kommunene som har levert restavfall til forbrenning i Trondheim har hittil ikke hatt utsortering av matavfall. Det innføres nå, det kildesorterte matavfallet skal heretter bli til biogass hos EcoPro i Verdal. I tillegg innfører vi en egen dunk for glass- og metallemballasje og henting av plast i klar sekk, forklarer Berdal.

På spørsmål om hva endringen faktisk vil bety for materialgjenvinningen svarer han dette: – Rapporteringen har ikke vært helt ensartet, det er jo en tendens til at det pyntes litt på disse tallene. Men vi har gjennomført plukkanalyser og har et prosjekt i gang for å standardisere denne rapporteringen. Resultatene tyder på at vi ligger rundt 35 % materialgjenvinning i dag og vi håper den nye ordningen vil bringe oss opp til 50 %.

Trygve Berdal, daglig leder i ReMidt, er godt fornøyd med at det nå blir en felles avfallsordning og like gebyrer i alle de 17 eierkommunene.

Innsamling av flere fraksjoner betyr høyere kostnader, men Berdal forteller at gebyrøkningen fra 2021 til 2022 i snitt ikke blir på mer enn 5,5 %. – Vi skal samle inn med tokammerbiler og vi reduserer hentefrekvensen for restavfall fra annenhver til hver fjerde uke. Akkurat det har vi fått litt pepper for, gebyropplegget vårt er jo slik at det er størrelsen på restavfallsbeholderen som avgjør hvor mye abonnentene skal betale, sier han.

Han er ydmyk på at man må tåle kritikk når man gjør endringer som berører folks hverdag. Men han mener eierkommunene er godt fornøyd med endringene, Berdal har selv vært rundt og forklart opplegget for de fleste kommunestyrene.

Og selv er han svært tilfreds med at avfallsforskrifter og gebyr fra i år er harmonisert i alle de 17 kommunene. Et såkalt normalt boligabonnement med 140 liters restavfallsbeholder koster 4713 kroner inkl. mva. Ønsker man å gå opp til 240 liter er prisen 6126 kroner. – Da budsjettet ble laget trodde vi ikke det ville bli noen CO₂-avgift på forbrenning. Men vi endrer ikke prisene av den grunn, den økningen får vi belaste selvkostfondet, avslutter Trygve Berdal.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE