Mange tilbakemeldinger utsetter lanseringen av felles merkeordning

Forslaget til felles symboler for kildesortering ble presentert på et frokostseminar 28. november, med mulighet for å gi kommentarer fram til 15. desember. Mer enn 80 innspill er mottatt og gjennomgangen av disse utsetter lanseringen av de endelige symbolene en måned.
Prosjektlederne er godt fornøyde med at mange viser interesse for merkeordningen.
Prosjektlederne er godt fornøyde med at mange viser interesse for merkeordningen.

– Innspillene handler primært om justeringer på enkeltsymboler, fargekontraster, ønske om andre farger og om samlesymboler for flere avfallstyper. Vi vil nå se på hvilke innspill vi bør imøtekomme og teste ut sammen med designbyrået Heydays/Goods som også har gjennomført en brukertest, sier Mona Sæther i Avfall Norge. Hun er prosjektleder sammen med Hildegunn Iversen i LOOP.

Meningen var at de endelige felles symbolene for de ulike avfallsfraksjonene skulle presenteres 6. februar. Men nå utsettes dette til Avfall Norges kommunikasjonsseminar. Dette arrangementet er i år en del av den såkalte digitaliseringsuka, som går av stabelen på Scandic Sjølyst i Oslo 3-5. mars.

I forslaget som ble presentert er det en fraksjon pr symbol, men flere har etterlyst kombinerte symboler som samsvarer med innsamlingsordningen. – En av prinsippene i utviklingen av den nye merkeordningen har vært å følge materialet og ikke ordningen. Det er likevel noen ordninger som er godt etablert hos forbrukeren, et eksempel her er glass- og metallemballasje. Her ser vi på muligheten for å kombinere symbolene i ett og samme merke, men med felles tekst, sier Sæther.

Også ønske om universell utforming av symbolene har framkommet i høringsrunden. Det betyr at symbolene skal kunne fungere også for folk med varierende funksjonsevne. – Det finnes verktøy til å teste ut dette. Og vi er i dialog med blindeforbundet for å finne ut hvordan den nye merkeordningen fungerer for svaksynte og personer med ulike former for synshemming. Et av de tiltakene som allerede er gjennomført er å øke kontrasten på noen av fargene fra den danske ordningen, sier Iversen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE