Nordre Follo kommune vil droppe avfallssug i Ski sentrum

Dette er avfallsløsningen som ble vedtatt for Ski sentrum i 2020. Men etter at kostnadsoverslaget er mer enn tredoblet har kommunedirektøren skiftet mening.

Det planlagte avfallssuget i Ski sentrum har fåttt mye kritikk og nå snur kommunen. Tregere utbyggingstakt, større andel næringskunder og en kraftig kostnadsvekst gjør at kommunedirektøren i Nordre Follo nå ønsker å droppe avfallssuget til fordel for nedgravde avfallsbrønner.

Østlandets blad skriver at det allerede i 2017 ble vedtatt at avfallsbrønner skulle være systemet for avfallshåndtering i Ski sentrum, men tre år senere ble vedtaket endret og politikerne fulgte kommunedirektørens innstilling om at det heller skulle graves ned rør til avfallssug i gatene.

Men nå ønsker kommunedirektøren at også dette vedtaket kasseres – og at vedtaket fra 2017 hentes fram igjen. Årsaken er kostnadene til avfallssug, som opprinnelig var estimert til 54 millioner kroner, nå er beregnet til nærmere 200 millioner kroner. Også dtriftskostnadene til avfallssuget er betydelig høyere enn ved alternativet med avfallsbrønner. Dette vil til sammen påføre brukerne en 30 prosent høyere renovasjonsavgift, noe som har fått utbyggerne til å reagere.

Men kostnadene er ikke den eneste grunnen til at avfallssuget nå vrakes. Løsningen innebar nemlig etablering av en avfallssentral midt i tettbebyggelsen. Noe som naturligvis har utløst reaksjoner fra naboene. Og nå ser det altså ut til at de blir tatt til følge. Blir kommunedirektørens nye innstilling tatt til følge blir det ingen avfallssentral, derimot blir det økt trafikk med store biler i sentrum når avfallsbrønnene skal tømmes.

Uansett løsning er det Follo Ren IKS som får ansvaret for å drifte den. Og her sier Astri Thomassen Ekroll, leder for prosjekt og utvikling, at renovasjonsselskapet skal takle oppgaven uansett. – Når man ser på hvordan kostnadsbildet har endret seg er det forståelig at man velger en annen løsning. På en måte rykker man tilbake til start, hvor løsningen var avfallsbrønner. Men vi skal klare å løse oppgaven vår uansett hvilken løsning som velges, sier hun til Østlandets Blad.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE