Ny film om håndtering av brukte batterier

Bransjeforeningene i avfallsbransjen har fått laget en animasjonsfilm som skal lære folk riktig håndtering av brukte batterier. De har ingenting i restavfallet å gjøre.
Denne filmen viser hvordan brukte batterier skal håndteres - og hvorfor.
Denne filmen viser hvordan brukte batterier skal håndteres - og hvorfor.

Brann i avfallsanlegg har vært et «hett» tema de siste årene. Både enkeltaktører og bransjeforeningene arbeider for å redusere brannrisiko, men konstaterer at man må ha publikum med i arbeidet. Batterier som kommer inn i avfallsstrømmen, kan nemlig være kilde til brann både under transport og på anleggene – og i tillegg i de private hjem.

Nå har bransjeforeningene Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall (NFFA), Avfall Norge og Norsk Returmetallforening laget en animasjonsfilm beregnet nettopp på forbrukerne. Filmen poengterer at det er farlig å kaste batterier i restavfallet. Årsaken er at de fortsatt inneholder energi selv om forbrukerne opplever dem som «tomme». Under håndtering kan de komme i kontakt med hverandre, kortslutte og forårsake varme som resulterer i brann. Animasjonsfilmen gir enkle tips om hvordan slike farer kan unngås. Ikke minst poengteres det at batterier ikke har noe i restavfallet å gjøre.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE